Biträdande professor i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

Antal platser:
Yrkesbenämning: Professor
Publicerad: 2021-01-13
Sista ansökningsdag: 2021-02-02
Stad: Västerås
På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tillsvidareanställning (med eventuell provanställning) Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2021-02-02 Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna  Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik Arbetsuppgifter I de huvudsakliga arbetsuppgifterna för biträdande professor ingår bland annat att delta i undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den biträdande professorn är delaktig i arbetet kring verksamhetsförlagd utbildning och samverkan med vårdverksamheter. Det ingår även att i samverkan med professorerna i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad stödja och leda ämnesutvecklingen och kvalitetssäkring av forskningsbasen för ämnet samt inspirera och stödja undervisande kollegor och initiera pedagogiska diskussioner. Tjänsten innebär också att tillsammans med professorerna ansvara för kvalitén i examen, huvudområdet och ämnet samt kursutveckling på grund- och avancerad- och forskarutbildningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår  det även att bedriva egen forskning, söka forskningsmedel och handleda doktorander. Forskningen ska bedrivas i riktning med akademins forskningsområden inom hälsa och välfärd och där man förväntas ingå i och eventuellt leda en forskargrupp inom relevant ämnesområde. Den biträdande professorn förväntas samverka i forskningssammanhang med omgivande samhället och med offentlig sektor i projekt till nytta för akademi, vård och omsorg. Behörighetskrav Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens). Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning. I övrigt hänvisas till Mälardalens högskolas anställningsordning. För behörighet till tjänsten som biträdande professor i vårdvetenskap ska sökande avlagt doktorsexamen inom vårdvetenskap, omvårdnadsvetenskap eller annat för tjänsten relevant område samt avlagt sjuksköterskeexamen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Utöver ovanstående tillkommer för bedömningsgrunder även förmåga att utföra arbetsuppgifter med ansvarsmedvetenhet och noggrannhet inom givna tidsramar, god analytisk förmåga, flexibilitet samt förmåga att leda och handleda medarbetare. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att leda forskningsprojekt, samverkansprojekt med offentlig sektor samt ha dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag. Vi ser gärna att sökande innehar handledarutbildning för handledning av doktorander och erfarenhet av handledning av doktorander fram till disputation. Ytterligare erfarenhet som är meriterande för tjänsten är undervisning och kursutveckling inom vårdutbildningar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt erfarenhet av digitala metoder för undervisning och examination. Erfarenhet av arbete med internationalisering i utbildningar är meriterande. God förmåga i svenska och engelska. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till: Mälardalens högskola HR-sektionen Ref.nr: 2020/3150 Box 883 721 23 Västerås Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela