Universitetsadjunkt i utbildningsledarskap

Antal platser:
Publicerad: 2021-01-11
Sista ansökningsdag: 2021-02-01
Stad: Umeå
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Vi önskar förstärka vår personalstab med en universitetsadjunkt i utbildningsledarskap. Anställningen avser heltid och tillsvidare med start under VT 2021 enligt överenskommelse. Huvudsakliga arbetsuppgifter Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning av yrkesverksamma rektorer och andra skolledare. Du kommer att bli placerad på Centrum för skolledarutveckling som är en tvärvetenskaplig avdelning som utbildar och forskar kring förskolor och skolors styrning, ledarskap och organisation. Ett av våra huvuduppdrag är det nationella rektorsprogrammet. Därutöver arbetar vi med andra professionsrelaterade utbildningar och riktade satsningar såsom Samverkan för bästa skola. Huvudsakligt undervisningsinnehåll är föreläsningar, handledning, seminarier och examination samt processansvar för rektorsprogrammet och annan uppdragsutbildning. Undervisning är ofta förlagd till internat och sker i norra och södra Sverige. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Kvalifikationer Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag är ett krav. Undervisning inom allmänna skolväsendet eller arbete inom skolmyndigheter är särskilt meriterande, liksom kompetens med inriktning mot utbildningsledarskap. Sökande ska visa dokumenterade erfarenheter av ledarskap och ansvar för processer för ökad kvalitet och skolförbättring. Dessutom värdesätts planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar och utvecklingsinsatser. Bedömningsgrunder Förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet och/eller inom skolmyndigheter kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund. Vi värdesätter dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i ledning och styrprocesser  för skolförbättring samt planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar. Avvägning mellan bedömningsgrunderna Professionskompetens och egen ledarerfarenhet inom de läroplansstyrda skolformerna kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Därutöver kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund. Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas. Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning. Ansökan En ansökan till anställning som universitetsadjunkt ska innehålla: - Personligt brev inklusive kontaktuppgifter - Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens - Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet - Vidimerade kopior av relevanta examensbevis - Eventuella övriga meriter du önskar åberopa Se även anvisningar för ansökan anställning som adjunkt vid Umeå universitet https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-vid-ansokan-till-universitetsadjunkt-samhallsvetenskapliga-fakulteten.pdf Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen. Statsvetenskapliga institutionen har totalt 66 anställda, varav tjugotalet personer kombinerar utbildning och forskning inom Centrum för skolledarutveckling. Vi bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling Kontaktpersoner: Helene Ärlestig, professor, föreståndare Centrum för skolledarutveckling, 46 (0) 90-786 62 23. Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31. Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2021-02-01. Välkommen med din ansökan! Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela