Doktorand - Reversibla biobaserade lim för träprodukter

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2020-11-20
Sista ansökningsdag: 2020-12-20
Stad: Uppsala
Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden. Projektets bakgrund och mål: Ett problem med återvinning av träkompositer på ett enkelt sätt är de härdade lim som används vid tillverkningen. Återvinningsbarheten av träkompositer blir mer effektiv genom att utveckla biobaserade bindningsmedel (lim) som sönderdelas under specifika förhållanden. Biobaserade lim, t.ex. de som baserats på stärkelse och mikrofibrillär cellulosa, kan bilda starka bindningar med trä och träkompositer. En nackdel av de biobaserade limmen är att de behöver stora mängder av syntetiska tvärbindningsmedel för att förbättra deras vattenavvisande effekt men på detta sätt avsevärt minskas återvinningsbarheten för sådana lim. Ett radikalt tillvägagångssätt att hantera problemet är att införa funktionella grupper på lignocellulosamaterial och stärkelse eller mikrofibrilar cellulosa, vilket gör det möjligt att genomföra bindning och avbindning vid låga reaktionstemperaturer. Användningen av termiskt reparerbara och reversibla biobaserade lim möjliggör ett revolutionerande återvinningskoncept för både lim och träkomponenter. Ovanstående konceptet har varit tillämpad på andra material men inte prövat för träkompositer, vilket kommer att vara målet med projektet. Arbetsuppgifter: Arbetet involverar modifiering av a) biopolymerer med hydroxylgrupper (stärkelse, mikrofibrillär cellulosa) som skall användas som bindemedel och b) lignocellulosa i form av träfibrer, flis, faner som skall bindas med hjälp av biopolymererna vid låga temperaturer. I nästa steg kommer bindnings- och avbindningsmekanismerna för komponenterna att undersökas. Samarbete med ledande svenska och internationella producenter av förnybara polymerer och träprodukter planeras. Doktoranden måste kombinera både doktorandkurser och forskningsarbete. Föreläsnings- och kurshanteringsuppgifter kan uppgå till 20% av arbetstiden inom ämnet trävetenskap och teknik och förlängning av anställningstiden med motsvarande procent är möjlig. Kvalifikationer: Kandidater med magisterexamen (eller motsvarande) i kemiteknik, polymerkemi, träteknik eller materialvetenskap kan ansöka om denna tjänst. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav. Vid utvärderingen av kandidaterna läggs stor vikt vid deras analytiska- och problemlösningsförmågor, motivation, samt förmågan att samarbeta och jobba individuellt. Erfarenheter av akademisk publicering ses som en merit. Placering:            Uppsala Försörjningsform: Anställning som doktorand, 4 års utbildning Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-12-20. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela