Projektingenjör Luleå

Antal platser:
Publicerad: 2020-11-20
Sista ansökningsdag: 2020-12-20
Stad: Luleå

Cantera söker ambitiösa och drivna konsulter med mycket god teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.


Projektingenjören ska vara stöd till projektledningen och den övriga organisationen för pro-jekten/delprojekten.

Projektet är ett utrullningsprojekt vilket innebär att ett stort antal likartade aktiviteter kom-mer att utföras efter varandra under lång tid.

Omfattning och arbetsuppgifter beskrivs nedan men är inte begränsad till detta:

 Administration och handläggning.

 Framtagning och administration av möteskallelser, presentationsunderlag, samman-ställningar och underlag, dagordning, protokoll och minnesanteckningar under ex. byggmöten och projektmöten.

 Bistå projektledning och byggledning med handläggning av ex. ekonomiuppföljning, underrättelser, tidplan och risker, krav, rapportering i EPSS och uppföljning av MF.

 Handläggning av tillstånd och lov samt el- och kraftabonnemang.

 Säkerställa dokumentationslagring i PP och PDB, digital signering och diarieföring ut-förs enligt fastställda rutiner.

 Kontering av fakturor och kvalitetssäkring av fakturaunderlag inför kontrollattest.

 Framtagning av sammanställningar och underlag, ex. beräkning av nyckeltal.

 Bidra till erfarenhetsåterföring och förbättringsförslag inför kommande upphand-lingar och entreprenader.

 Bidra till informationsspridning inom Entreprenadfunktionen och Utrullningspro-jektet.

 Arbeta enligt TRVs rutiner för dokumenthantering i PP och PDB.

 Arbeta enligt standardiserade arbetssätt och bidra till utveckling av dessa.

 Framtagande av skrivelser, brev, PM.

 Kvalitetssäkring, granskning.

 Framtagande och uppföljning av budget, prognos, tidplaner, mängdförteckningar mm.

 Möten såsom bygg-, projekterings-, arbetsgrupp och externa möten.

 Intern och extern rapportering och uppföljning.

 Tillse att erfarenheter delges till andra delprojekt såväl som till metodik funktionen.

 Medverkar och sammanställer underlag för prognoser gällande tid, kostnad och inne-håll

 Säkerställa och sammanställa att kontrakterade entreprenörer och konsulter levererar rapporter i enlighet med kontraktet.

 Samordna entreprenörer och konsulters begäran om behörigheter i TrV datasystem.

 Delta i framtagande av förfrågningsunderlag.

 Delta vid anbudsutvärdering.

 Upprätta avtal, överenskommelser.


Kompetenskrav


a. Minst två års högskole-/universitetsutbildning eller annan utbildning eller arbets-livserfarenhet som av beställaren bedöms likvärdig.

b. Minst två års erfarenhet av arbete med anläggningsprojekt eller järnvägsprojekt.

c. Erfarenhet av arbetsuppgifter enligt UB 3.2 eller liknande som av beställaren kan betraktas som likvärdiga.

d. Erfarenhet av att ha arbetat med Skype eller liknande kommunikationsverktyg.

e. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

f. God samarbetsförmåga

g. God förmåga till personlig planering

h. God initiativförmåga och drivkraft

i. B-körkort


Vid ansökan märk ansökan med Projektingenjör Luleå


Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och positionen kan bli tillsatt innan slutdatum.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadress
  • Region LULEÅ
  • 97231
Besök hemsida
Dela