Antal platser:
Yrkesbenämning: Kommunikatörjobb
Publicerad: 2020-11-13
Sista ansökningsdag: 2020-12-08
Stad: Umeå
Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap. Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för. Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef. Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! Den aktuella tjänsten är placerad på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål och miljömålsuppföljning samt restaurering av vattendrag. ARBETSUPPGIFTER Miljöanalysenheten ansvarar för att kommunicera miljötillståndet i länet. I vårt uppdrag ingår också att stimulera olika aktörer med syfte att kunna uppnå globala, nationella och regionala miljömål. Vårt uppdrag förutsätter en väl fungerande kommunikation med andra myndigheter, företag och medborgare. Våra projekt har många olika kommunikationsaktiviteter. Vi befinner vi oss i ett spännande skede där vi utvecklar vårt kommunikativa och arbete för att kunna presentera vår verksamhet på flera olika plattformar. Detta innebär bland annat en ökad användning av film, interaktiva kartor och sociala media. Vi söker en engagerad kommunikatör som kan leda och utveckla arbetet. Dina arbetsuppgifter blir att: • Utveckla enhetens externa kommunikation via film, web och sociala medier • Producera underlag i form av text, bild och film för publicering på länsstyrelsens web eller sociala medier • Sammanställa och kommunicera resultat från miljömålsuppföljning och miljöövervakning samt vara redaktör för ett nyhetsblad om miljömål • Utveckla och förbättra kommunikationen för alla verksamheter på enheten KVALIFIKATIONER • Du har Informations- eller journalist-, kommunikationsutbildning på universitets- eller högskolenivå eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet • Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift • Du har goda kunskaper i webbpubliceringsverktyg , bildbehandling och sociala medier • Du är intresserad av digital kommunikation, du följer med i utvecklingen och håller dig uppdaterad • Du är intresserad av miljöfrågor, är utvecklingsorienterad och tycker om att testa nya idéer i samarbete med dina kollegor • Du är utåtriktad, kreativ och drivande med god förmåga att samverka med kollegor och externa aktörer Erfarenhet av arbete av att producera film och redigera videoproduktioner, samt arbete med web, sociala media, foto och film är meriterande. Erfarenhet av arbete med information om miljöövervakning och miljömål är meriterande. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering. Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt. Ange ditt löneanspråk. så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Dela