Biträdande enhetschef - enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Antal platser:
Yrkesbenämning: Departementssekreterare
Publicerad: 2020-10-16
Sista ansökningsdag: 2020-11-02
Stad: Stockholm
Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt, Justitiedepartementet Vill du vara med och leda och utveckla verksamheten och ta nästa professionella steg in i en spännande roll med mer ansvar, inslag av ledarskap och omväxlande arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen, varje dag? Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Som huvudman och biträdande enhetschef på enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (L1) får du en varierande arbetsvardag där den ena dagen sällan är den andra lik och en möjlighet att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten. Med blicken lyft bidrar du till en framgångsrik operativ och strategisk ledning av enhetens verksamhet och medarbetare. Du vägleder medarbetare, kvalitetssäkrar underlag och driver utvecklingen av de processer och sakfrågor du huvudmannar. Som biträdande enhetschef är du ett engagerat bollplank till enhetschefen i frågor om ledning, fördelning, samordning och uppföljning av enhetens arbete, organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning - och i viss mån driver du också självständigt en del frågor inom detta område. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt ansvarar för frågor som rör fastighetsrätt och associationsrätt och lagstiftning inom dessa områden och består för närvarande av 14 medarbetare, för vilka enhetschefen har personalansvar. Som huvudman och biträdande enhetschef får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller och mål som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se Din bakgrund Du har juristexamen och erfarenhet av huvudmannaskap för lagstiftning i Regeringskansliet. Om du redan har arbetat med enhetens sakområden är det meriterande och kommer göra att du snabbare kan bidra till enhetens arbete. Erfarenhet av arbete med EU-frågor, särskilt genomförande av EU-lagstiftning är också meriterande. Mot bakgrund av att våra frågor ofta har EU-anknytning behöver du utöver svenska också kunna jobba obehindrat på engelska. Dina egenskaper I rollen som biträdande enhetschef förväntar vi oss förstås att du är genuint intresserad av organisatoriska frågor och ledarskap, där ditt goda omdöme och förmåga till framgångsrika samarbeten på alla nivåer är talande för dig. Du är en i grunden kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera, planera, sätta mål, och följa upp – och vill engagera och motivera kompetenta medarbetare vidare i detta arbete. Rollen som biträdande enhetschef ställer även höga krav på din förmåga att hantera och analysera en större mängd information, kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna bedöma vad som är viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt. Övrigt Tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör dock i normalfallet vid enhetschefens frånträde. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Om du vill veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta då enhetschefen Jonas Pontén på 08- 405 526 01. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Jennifer Hill på 08-405 55 17. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas för Saco och Susanna Wiener för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 november.   Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida