Amanuenser i företagsekonomi, reklam och PR (2)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Skoladministratör
Publicerad: 2020-10-16
Sista ansökningsdag: 2020-10-30
Stad: Stockholm
vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-10-30. Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Arbetsuppgifter Arbetet som amanuens utgör en länk mellan studenter och kurser/lärare, kurskoordinator samt studieadministration. Amanuensen ska ha hög grad av tillgänglighet för studenter. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på att vara tillgänglig för och stödja studenter och kursansvariga lärare inom Marknadsföring och Reklam och PR I och II. I arbetet ingår att besvara ämnesrelaterade frågor från studenter kring kursinnehåll i syfte att underlätta och stödja studenters lärprocess, samt att vara kurs- och programansvariga behjälpliga med administrativa frågor kring genomförandet av kurser och annan administration som förekommer inom det löpande arbetet vid institutionen. I mån av behov kan du även stödja undervisningsverksamheten på andra nivåer och hjälpa forskare med grundläggande uppgifter såsom transkribering. Kvalifikationer Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid Företagsekonomiska institutionen. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är den sökandes egna studieprestationer, engagemang och pedagogisk förmåga. Anställningsvillkor Anställningarna omfattar 25-50 % av heltid och är tidsbegränsade till ett år. Lönen för amanuenser följer en särskild schablon och är för närvarande 26 500 kr/mån för heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare upplysningar om anställningen lämnas av sektionsledaren, professor Fredrik Nordin, tfn 08-16 33 09, fredrik.nordin@sbs.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida