Forskningsingengör, deltid, 80%

Antal platser:
Yrkesbenämning: Forskningsingenjör, kemi
Publicerad: 2020-09-16
Sista ansökningsdag: 2020-09-30
Stad: Umeå
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se. Till Swedish Metabolomics Center (SMC; www.swedishmetabolomicscentre.se) rekryterar vi nu en forskningsingenjör för att arbeta inom ett specifikt kundprojekt. Projektet handlar om att bättre förstå den så kallade Cellca-processen. Inom projektet har cell- och cellmedieprover har samlats in från så kallade perfusionsexperiment. Syfte är att se hur mycket ”omics” -metoder kan stödja att hitta en koppling mellan cellfenotyp och produktegenskaper. Arbetsuppgifter: Du kommer att ansvara för de kemiska analyserna av de prover som kommer från olika perfusionsexperiment. Fokus kommer att vara på att utföra GC- och LC-MS baserade metabolomik- och lipidomikanalyser av celler och cellmedier. I arbetsuppgifterna ingår det att optimera existerande metabolomik- och lipidomikprotokoll vid SMC för de provtyper som ingår i projektet. Dessutom ska GC- och LC-MS-baserade metoder för detektion av specifika föreningar (t.ex. kortkedjiga fettsyror) utvecklas. I arbetsuppgifterna ingår är även statistisk utvärdering av resultat och rapportskrivning. Kvalifikationer: Kandidaten ska ha en doktorsexamen i analytisk kemi, biokemi eller inom ett relaterat område. God kunskap om kromatografi och masspektrometri är nödvändig. Dokumenterad erfarenheter av GC- och LC-MS baserade metabolomikanalyser är ett krav, inklusive univariat och multivariat utvärdering av data. Kandidaten ska ha ett starkt intresse för forskning och kunna arbeta självständigt och kreativt. Utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska är ett krav. Eftersom forskningsprojektet sker i nära samarbete med ett företag är industriell erfarenhet meriterande. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader Omfattning: Deltid, 80% Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-09-30. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida