Internrevisor

Antal platser:
Yrkesbenämning: Internrevisor
Publicerad: 2020-09-15
Sista ansökningsdag: 2020-10-11
Stad: Stockholm
vid Internrevisionen. Sista ansökningsdag: 2020-10-11. Stockholms universitet är ett ledande universitet i en av Europas mest dynamiska huvudstäder. Här är 33 000 studenter, 1 600 doktorander och 5 500 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanvetenskapliga områdena. Universitetet omsätter ca 5 miljarder kronor per år. Internrevisionen Under hösten 2020 avser internrevisionen att förstärka enheten med ytterligare en internrevisor. Internrevisionen består idag av en internrevisor och en internrevisionschef och är direkt underställd Stockholms universitets styrelse. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och resultatet av arbetet rapporteras direkt till styrelsen. Internrevisionen samverkar även med styrelsens revisionsutskott och styrelsens ordförande löpande under året. Arbetsuppgifter Din uppgift är att, utifrån gällande lagar, granska verksamheten och lämna rekommendationer som bidrar till utvecklingen av Stockholms universitets interna styrning och kontroll. Du identifierar, analyserar och värderar verksamhetsrisker och bidrar till framtagandet av en årlig internrevisionsplan som styrelsen fattar beslut om. Vidare planerar, genomför och kvalitetssäkrar du enskilda granskningar utifrån internrevisionsplanen, där självständigt arbete kombineras med arbete i team beroende på uppdragets komplexitet. Arbetet innebär löpande kontakter och möten med universitetets chefer och medarbetare under arbetets gång. Resultatet av ditt arbete kommuniceras såväl muntligt som skriftligt till både verksamheten och universitets styrelse. Kvalifikationer Vi söker dig som har: • Akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande. • Minst två års yrkeserfarenhet av intern och/eller extern revision eller likvärdigt kvalificerat utredningsarbete. Meriterande för tjänsten är: • Yrkeserfarenhet från företrädesvis statlig verksamhet, revisionsbyrå alternativt annan yrkeser­farenhet som vi bedömer likvärdig. • Erfarenhet från revisionsuppdrag inom statlig verksamhet. För att lyckas i din roll behöver du ha ett stort intresse för människor och för verksamheten, liksom att du är självgående, analytisk och strukturerad. Rollen ställer höga krav på helhetsperspektiv, objektivitet, oberoende och personlig integritet. Samtidigt är det viktigt att du som person är nyfiken, lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Avslutningsvis bör du ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att tillgodogöra dig komplex information på engelska. Detta erbjuder vi Som internrevisor får du en unik inblick i universitetets organisation. Arbetet innebär att du får arbeta med komplexa verksamhetsrisker på universitetsövergripande nivå liksom revision och rådgivning inom mer avgränsade verksamhetsområden. Du är med och skapar samhällsnytta genom att bidra till vidareutvecklingen av universitets interna styrning och kontroll på alla nivåer av verksamheten. Du kommer att omges av trevliga arbetskamrater och få arbeta i en levande och internationell universitetsmiljö. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet liksom förmåner som t.ex friskvårdsbidrag. Vi erbjuder flexibla arbetstider liksom goda möjligheter till att arbeta på distans när behov uppstår. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, med inledande provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av internrevisionschef Maria Pilbark Brenner, tfn 072-145 73 77, maria.pilbark.brenner@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S) tfn 0708- 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08- 16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO) Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida