Universitetslektor i filmvetenskap

Antal platser:
Publicerad: 2020-09-15
Sista ansökningsdag: 2020-10-31
Stad: Stockholm
vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2020-10-31. Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med drygt 80 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se www.ims.su.se. Arbetsuppgifter Anställningen avser i huvudsak undervisning på grundnivå och avancerad nivå i filmvetenskap. Masterprogrammet ges i sin helhet på engelska. Även undervisning på forskarnivå och inom andra utbildningar vid institutionen kan förekomma. Den sökande ska bidra till institutionens kursutveckling och forskningsmiljö inom filmvetenskap. Egen forskning ingår i tjänsten. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i filmvetenskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grund- som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom filmvetenskap. Stor vikt fästs vid internationell publicering och förmåga att erhålla externa forskningsanslag, samt vid erfarenhet av undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå  i filmvetenskap. Stor vikt fästs även vid förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Stor vikt tillmäts även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning. Eftersom en stor del av undervisningen sker på svenska är goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, såväl i tal som i skrift, särskilt meriterande. Övriga upplysningar Kunskaper i svenska är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 4405, john.sundholm@ims.su.se, eller av studierektor Anna Sofia Rossholm, phone +46 8 6747610,  anna-sofia.rossholm@ims.su.se Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida