LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Provtjänstgöring för läkare med examen utanför EU/EES

Antal platser: 20 
Yrkesbenämning: Läkare, övriga
Publicerad: 2019-06-24
Sista ansökningsdag: 2019-12-18
Stad: Linköping
Provtjänstgöringen genomförs under sex månader och är ett led i att du som läkare har möjlighet att ansöka om svensk legitimation via Socialstyrelsen. Det är alltså ingen tillsvidareanställning, utan en tidbegränsad period då dina medicinska kunskaper och färdigheter bedöms. Din ansökan är aktuell i ett år från att du har sökt. Om du vill kvarstå som sökande efter den perioden, kontakta International Office så förlänger vi din ansökan med ett år. Formella krav för att få söka provtjänstgöring Du som söker provtjänstgöring är läkare med utländsk utbildning utanför EU/EES. Följande dokument ska bifogas ansökan: • Beslut från Socialstyrelsen om 6 månader provtjänstgöring.    • Betyg i Svenska minst motsvarande Svenska 3 (tidigare Svenska B). Språkutbildningen kan ske på olika sätt - se rubriken Språkkrav Socialstyrelsen.  Övriga krav • Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din medicinska kompetens. • Om du har ordnat med finansiering via Arbetsförmedlingen är det bra om du uppger det i din ansökan.  Genomförande International Office tar emot alla intresseanmälningar och tar därefter kontakt med berörd klinik/vårdcentral för att undersöka om de har möjlighet att erbjuda plats för provtjänstgöring. International Office har inga egna platser att förfoga över. Tillgången på provtjänstgöringsplatser inom Region Östergötlands olika kliniker/vårdcentraler varierar beroende på specialitet och också över tid. Det innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda provtjänstgöring till alla som söker. Vi rekommenderar dig därför att även söka provtjänstgöring hos andra landsting och regioner. Om kliniken/vårdcentralen har möjlighet att ta emot en läkare för provtjänstgöring gör kliniken/vårdcentralen ett urval bland sökande inom aktuell specialitet. Blir du utvald kallas du till intervju. Därefter fattar verksamhetschefen beslut om provtjänstgöring kan erbjudas. Uppföljning När provtjänstgöringen närmar sig slutet skriver verksamhetschefen ett utlåtande till Socialstyrelsen. Språkkrav Socialstyrelsen För att visa nödvändiga språkkunskaper krävs något av följande: - godkänt betyg i kärnämnet svenska kurs 3 (tidigare Svenska B) eller kärnämnet svenska som andraspråk kurs B vid gymnasial vuxenutbildning eller - godkänt resultat på kurs i svenska för utomeuropeiska studenter anordnad av universitet eller högskola (60 högskolepoäng) eller - godkänt resultat på Tisus-prov eller - godkänt språkprov i svenska på C1-nivå (Europaskalan) Ytterligare information hittar du på International Office webbsida. Har du frågor gällande provtjänstg& #246;ring, maila internationaloffice@regionostergotland.se Region Östergötland   Kontaktperson

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadess
  • Universitetssjukhuset i Linköping
Besök hemsida