Förskollärare/Grundskollärare f-3

Antal platser:
Yrkesbenämning: Årskurs 1-3
Publicerad: 2020-08-26
Sista ansökningsdag: 2020-09-25
Stad: Staffanstorp

Staffanstorps montessoriförening ligger i centrala Staffanstorp, verksamheten består av förskola, skola och fritidshem. Skolan bedriver undervisning i klass f-6 och har cirka 100 elever. Skolan består av två spår, blått och grönt. I blått spår går eleverna i åldersintegrerade klasser f-1 och 2-3, i grönt spår klass 4-6. Fritidshemmet är också indelat efter blått - Anemonen och grönt - Poseidon med åldersintegrerade grupper och har ca.80 elever. Verksamheten har ca.40 medarbetare.


Utevistelse är en viktig del av vår vardag och vi är ute varje dag, oavsett väder. Utemiljön inbjuder till kreativa aktiviteter och ger de viktiga fysiska behoven stort spelrum. Tre gånger i veckan erbjuder vi pedagogiskt planerade rastaktiviteter. Arbetsglädje, respekt, eget ansvar och engagemang är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Vill du arbeta i en liten verksamhet med ett stort engagemang och hög personaltäthet, då är Staffanstorps montessori det bästa alternativet!

Vi söker dig som har ett stort intresse för undervisning och montessoripedagogik. Du är flexibel i arbetet i elevgrupper och arbetslag. Du bidrar till ett trevligt arbetsklimat, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete som lärare. Du har tilltro till elevens egna förmåga och ett positivt synsätt på det individuella barnets utveckling. Tillsammans med arbetslaget ska du driva och utveckla det pedagogiska arbetet efter vår verksamhetsidé, montessoripedagogiken.

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare alternativt grundskollärare f-3, montessoriutbildning är meriterande. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat i vår klass F-1. 20201001-20211231. Som pedagog har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och att undervisning och utbildning sker enligt skolans styrdokument. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera elevernas utveckling och lärande. Verksamheten utgår från montessoripedagogikens grunder och har en helhetssyn på eleven och elevens behov.


Skolan ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Arbetslaget fördelar förekommande arbetsuppgifter inom arbetslaget och utifrån respektive profession, arbetslagen består av utbildade grundskollärare och montessoripedagoger, fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare och resurspedagoger. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån montessoripedagogiken och skolans styrdokument Lgr11. Med utgångspunkt i arbetslagets pedagogiska dokumentation, konferenser och styrdokument genomförs ett systematiskt kvalitetsarbete. Har du ännu inte fått din legitimation är du också välkommen att söka.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Vanlig anställning
Postadress
  • Region Staffanstorp
  • 24541 Lagv