Speciallärare med övergripande roll

Antal platser:
Yrkesbenämning: Speciallärare
Publicerad: 2020-07-27
Sista ansökningsdag: 2020-08-09
Stad: Solna
Svedenskolan Bergshamra är en fristående skola för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Här finns grundskola, grundsärskola och fritidshem samt korttidstillsyn genom LSS. Med kompetenta och engagerade pedagoger baserar vi utbildningen på varje elevs förmågor och förutsättningar. Svedenskolan drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus. Tjänsten som speciallärare är en del av vårt specialpedagogteam, som utgör en viktig del av elevhälsoteamet. I specpedteamet, som vi kallar det, ingår specialpedagog, speciallärare och specialpedagogisk handledare vilka arbetar nära verksamheten och har nära samarbete med skolledning och övriga medarbetare. Specpedteamets uppdrag går ut på att tillföra specialpedagogisk kunskap med extra fokus inom autismområdet och medverka till att verksamheten arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att genomföra pedagogiska anpassningar utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar. Anpassningarna ska ge eleverna som grupp en strukturerad och välfungerande skoldag och som individer bästa möjligheterna att nå målen optimalt. Specpedteamet och elevhälsoteamet jobbar aktivt i att forma en autismvänlig skola. I uppdraget ingår att strukturerat arbeta med kartläggningar och utredningar, samt handledning till lärare, klasslag och olika pedagogiska grupperingar för skolan och fritidsverksamheten. Strukturer byggs upp för enskilda elever eller grupper tillsammans med lärare och assistenter i en klass och specialläraren medverkar vid implementeringen genom praktisk vägledning. Vi söker kompetens riktad såväl mot grundsärskolan och diagnos IF som mot grundskolan, i kombination med autism. Du kommer att rapportera direkt till rektor som närmaste chef.  Din bakgrund Du har lärarlegitimation med examen inom specialpedagogik och dokumenterade kunskaper inom autism. Du har erfarenhet av en övergripande och handledande yrkesroll samt erfarenhet av att arbeta med personer med autismspektrumtillstånd. Du är insatt i gällande lagar och har erfarenhet av styrdokument och dokumentation såsom åtgärdsprogram och pedagogisk utredning. Dina egenskaper För att trivas och lyckas i uppdraget tror vi att du är strukturerad, lyhörd, förtroendeingivande och med god förmåga att uttrycka dig. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och du har ett positivt förhållningssätt till människor. Du är duktig på att samarbeta och genom din förmåga att lyssna in andra skapar du förtroende och goda relationer.  Vi erbjuder dig Ett arbete som utförs tillsammans med positiva och engagerade kollegor där stort fokus och engagemang ligger på våra elever. En arbetsplats som präglas av en välkomnande atmosfär där idéer och tankar tas tillvara.  Mer information Tillsvidareanställning med 6 månader provtjänstgöring Individuell lön Tillträde 15 oktober eller efter överenskommelse Vi tillämpar kollektivavtal Vi erbjuder friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår förmånsportal  Vill du bli en av oss? Tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.  Frågor besvaras av rektor Gun Zettersten Lind, tel 010-140 12 31. Ansökan senast 9 augusti, men rekryteringen sker fortlöpande och kan komma att avslutas under ansökningstiden. Före anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in. Vi väljer att hantera denna rekrytering internt och avböjer alla eventuella erbjudanden om hjälp med rekrytering från externa företag.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön