Specialpedagog/speciallärare till Hörselverksamheten, Elevhälsan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2020-07-27
Sista ansökningsdag: 2020-08-24
Stad: Umeå
Hörselverksamheten inom elevhälsan ger stöd till barn och elever mellan 1-19 år. Det specialpedagogiska stödet omfattar alla barn och elever med hörselnedsättning i förskolor, grundskolor, grundsärskola och träningsskola samt gymnasieskolor och gymnasiesärskola. Stödet gäller barn och elever från Umeå kommun inom kommunala såväl som fristående skolor. Hörselverksamheten inom elevhälsan ansvarar även för inköp av hörhjälpmedel i den pedagogiska miljön. Målsättningen är att barn och elever med kompensatoriska insatser ska ges möjlighet, att samspela, kommunicera och vara delaktiga samt kunna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt på samma villkor som övriga barn/elever. Dina arbetsuppgifter Det specialpedagogiska uppdraget inom elevhälsans hörselverksamhet innebär t ex: - Information till skolornas elevhälsoteam och rektor i samband med elevens skolstart och eventuellt byte av skola. - Specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, handledning och information kring elever med hörselnedsättning. - Förebyggande arbete genom stöd till skolorna med anpassning av den auditiva miljön. - Kontinuerlig uppföljning av elevernas skolsituation för att tidigt fånga upp signaler kring elevens måluppfyllelse. - I samarbete med skolans elevhälsoteam delta i pedagogiska kartläggningar som rör elever med hörselnedsättning. - Återkommande fortbildning till pedagoger i Umeå kommun och kranskommuner. - Stöd till skolor och vårdnadshavare i samverkan med andra inblandade myndigheter (t ex SPSM, Region Västerbotten). - Informera elever med hörselnedsättning om möjligheten att läsa svenskt teckenspråk. - Haga förskola, avdelningen Trollgrottan och Hagaskolan är särskilt anpassade inkluderande verksamheter för barn med hörselnedsättning. Utifrån elevernas behov finns specialpedagog med inriktning hörsel som extra stöd i verksamheten. Om dig Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare och är legitimerad lärare inom grundskolan eller gymnasieskolan. Vi ser gärna att du har utbildning inom hörsel eller på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens. Du har arbetat inom grundskola eller gymnasium med handledande uppdrag och är van med att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever med hörselnedsättning. Du är en trygg vuxen, en god förebild som i alla sammanhang fokuserar på elevernas förmågor. Du har god kunskap om hur man arbetar med att tillgängliggöra lärmiljöer och göra anpassningar för alla elever. Tjänsten kräver körkort. Bifoga personligt brev och cv. Har du lärarlegitimation bifogar du denna. Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Om Umeå kommun Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 12 000 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss? Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner här: https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/formanerformedarbetare.4.1a2f41f611f8f82255680007555.html Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön