Speciallärare till Ellen Keyskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Speciallärare
Publicerad: 2020-07-10
Sista ansökningsdag: 2020-08-09
Stad: Göteborg
I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola. På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och skapa en av världens mest demokratiska skolor? Vi söker nu en speciallärare som kommer att arbeta med våra elever som går i åk F-6. Ellen Keyskolan är en F-6 skola med ca 350 elever fördelade i 14 klasser. Skolan genomsyras av ett elevcentrerat arbetssätt med tydligt fokus på delaktighet och demokrati. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig i alla processer som rör eleven, att eleven har möjlighet att påverka och kan tillägna sig demokratisk kompetens. Vår målsättning är att Ellen Keyskolan ska vara en skola med tydliga strukturer för demokrati och normkritik och att vi tillsammans ska arbeta för att alla elever når målen. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Ellen Keyskolan. Som speciallärare är du en viktig del i vårt arbete med att skapa en tillgänglig undervisning i klassrummet och kommer arbeta med specialundervisning i klassrummet, i mindre grupp och enskilt. Du verkar för att alla elever ska få en god utveckling och stöttar pedagogerna i detta arbete. Tillsammans med dina kollegor driver du utvecklingsarbete, förbättrar arbetssätt och är rådgivare i pedagogiska frågor, med målsättningen att alla barn och unga ska få optimala förutsättningar att utvecklas. Du har ett aktivt arbete att tillsammans med övrig pedagogisk personal kartlägga och screena elever, utarbeta och följa upp extra anpassningar och åtgärdsprogram. Du är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för skolledning, kollegor, föräldrar och andra berörda. I samarbete med elevhälsan följer du upp, utvärderar och stöttar utvecklingen av skolans pedagogiska lärmiljöer. Det är därför av stor vikt att du håller dig uppdaterad inom den senaste forskningen för att sedan kunna omsätta det i verksamheten. Hos oss erbjuds du ett berikande arbete med möjlighet att använda din kreativitet och samtidigt utveckla dina pedagogiska färdigheter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är utbildad speciallärare med kompetens inom grundläggande läs- och skrivinlärning samt matematikutveckling. Du förväntas ha god vana att hantera moderna IKT-verktyg, vara väl insatt i kompensatoriska hjälpmedel samt ha en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete. Du har en god förmåga att arbeta i team i nära samarbete med kollegor och har lätt för att på ett positivt sätt arbeta med olika typer av människor då du är en lugn och trygg person. Du har ett förhållningssätt och bemötande som fokuserar på att se möjligheter och en förmåga att utforma lösningar som gynnar alla elevers lärande. Du bör vara analytisk och ha en god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och utveckling. Du är flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete. Du är lösningsorienterad, positiv och har en god förmåga att se helheter. Du har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar så att alla elever ges goda möjligheter att nå läroplanens mål. Då vi aktivt arbetar med att främja elevdelaktighet förutsätts att du har goda kunskaper inom demokrati och elevcentrerat arbetssätt. För att lyckas med uppdraget krävs att du har en god förståelse för ditt uppdrag och aktivt arbetar för att våra elever ges utrymme att utveckla sin kommunikativa förmåga och i förlängningen sin demokratiska kompetens. Du utgår ifrån att alla elever gör rätt om de kan. Då kommunikation och dokumentation ingår i tjänsten krävs det att du har goda kunskaper i svenska både i tal och i skrift. Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön