Specialpedagog till gymnasiesärskolorna i Göteborg

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2020-07-10
Sista ansökningsdag: 2020-08-09
Stad: Göteborg
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. ARBETSUPPGIFTER Område GS är samlingsnamnet för gymnasiesärskolorna inom utbildningsförvaltningen som består av sju olika gymnasiesärskolor med både nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs individuella behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. På gymnasiesärskolan i Göteborg arbetar vi hela tiden med att utveckla den pedagogiska verksamheten för att nå en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vi kommer nu att utöka vår elevhälsa med en specialpedagog på halvtid. Som specialpedagog i elevhälsan har du en central roll i utvecklingsarbetet tillsammans med rektor, lärare och andra professioner inom elevhälsan. Du får möjlighet att bidra till det hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som vi vill ska genomsyra vårt arbete. Du kommer att ingå i vårt elevhälsoteam med en gemensam chef för elevhälsan. I samarbetet med rektor, personal inom elevhälsan och lärare, planerar och driver du arbetet kring de elever som är i behov av särskilt stöd samt upprätta åtgärdsprogram vid behov. Genom din kompetens och ditt bemötande bidrar du till arbetslagets utveckling. Du är också stöd till rektor i skolutvecklingsfrågor. På grund av semestertider är möjligheten att svara på frågor om tjänsten begränsad. Vi kommer att påbörja urvalsprocessen med att läsa ansökningar och kalla till intervjuer först efter ansökningstidens slut. Läs mer om oss på www.gs.goteborg.se KVALIFIKATIONER Specialpedagog med lärarlegitimation. God erfarenhet av pedagogiskt och specialpedagogiskt arbete. Erfarenhet av att arbeta med elever som tillhör målgruppen för grundsärskolan/gymnasiesärskolan är meriterande. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra men har samtidigt förmågan att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Du har stor pedagogisk förmåga och har lätt att skapa goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings och rekryteringshjälp.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön