Stenungsunds kommun söker socialsekreterare Barn och unga - Vikariat

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socialsekreterare
Publicerad: 2020-07-07
Sista ansökningsdag: 2020-08-09
Stad: Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 26 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 3 verksamheter; Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionsvariation. Individ- och familjeomsorgen (IFO) möter kommuninvånare som är i behov av stöd på olika sätt. Det kan handla om stöd för föräldrar, barn och unga, ett tillfälligt ekonomiskt stöd, stödinsatser för att komma ur ett missbruk eller att leva med en psykisk sjukdom. Ärendena som hanteras har förebyggande syften samt utredning- och behandlingsarbete. Vi erbjuder dig: - ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag - mentorskap - individuellt anpassad introduktion, GRs yrkesresa samt ett övergripande introduktionsprogram - årsarbetstid - möjlighet att arbeta hemifrån - kompetensutveckling utifrån behov och erfarenhet - metodhandledning i såväl grupp som individuellt - regelbunden extern handledning - daglig arbetsledning av erfarna arbetsledare Vi kan utöver ovanstående erbjuda ett omväxlande och roligt arbete i en engagerad arbetsgrupp med blandad erfarenhet och hög kompetens inom området. För oss som arbetsgrupp är det viktigt med ett bemötande som kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och delaktighet samt av en god rättssäkerhet. Vi ser vikten av att erbjuda, god introduktion, handledning, en reflekterande miljö och kompetensutveckling för att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför och att utveckla samverkan för att kunna möta våra klienters behov på bästa sätt. Arbetsplatsen ligger centralt i Stenungsund med närhet till tåg- och busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet att ta ett dopp i havet! ARBETSUPPGIFTER Som socialsekreterare på enheten för barn och unga 020 år arbetar du med barn och ungdomar samt deras familjer och nätverk. Du handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). I uppdraget ingår även att följa upp insatser. Utrednings och uppföljningsarbetet sker enligt BBIC, Barns Behov I Centrum. Vi arbetar nära och tillsammans med i huvudsak vår enhet för familjestöd. Ett väl utvecklat samarbete finns även med skolans elevhälsovård, BUP, Pelikanen och med andra interna och externa aktörer. Vi har en mottagningsgrupp som tar emot ansökningar och anmälningar och gör skydds- och förhandsbedömningar på nya ärenden. Vi har börjat arbeta LEAN inspirerat i mindre grupper ledda av var sin arbetsledare. KVALIFIKATIONER Du som söker: -har socionomexamen, eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren enligt HSLF-FS 2017:79. -har erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare inom barn och unga -kompetent och självständig. Du är väl förtrogen med den lagstiftning som reglerar verksamheten. -vi vill att du skall vara intresserad och engagerad och ha lust till socialt arbete. -du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kunna samarbeta med både interna och externa aktörer. B-körkort. Erfarenhet av myndighetsutövning, BBIC och Procapita är meriterande. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön