Specialpedagog/speciallärare till Brearedsskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2020-07-02
Sista ansökningsdag: 2020-08-02
Stad: Halmstad
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 15 000 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 3 000 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, grundsärskola, teknikskolan KomTek och vårt resurscentrum Kärnhuset. Brearedsskolan är en enparallellig F-6-skola med strax över 150 elever, som ligger i natursköna Simlångsdalen, ca 15 minuters bilväg från centrala Halmstad. På skolan arbetar ca 20 personer som alla har gemensamt att vi vill göra skillnad för våra elever. Hos oss känner alla alla och beslutsvägarna är korta. Alla elever ska, efter förmåga, ges goda förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande på vår skola. Verksamheten använder ofta den fantastiska utemiljön med idrottsplats, skog och sjö i undervisningen. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en utbildad specialpedagog/speciallärare till Brearedsskolan. Som specialpedagog/speciallärare ser vi dig som en viktig länk i vårt skolutvecklings- och systematiska kvalitetsarbete. Det specialpedagogiska uppdraget handlar om, att tillsammans med skolans pedagoger, arbeta målinriktat för att skapa goda undervisnings- och lärmiljöer för alla våra elever. Ungefär halva arbetstiden kommer läggas på vanliga specialpedagogiska uppdrag med handledning av personal kring elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I arbete ingår även att göra utredning av elever i behov av särskilt stöd, utarbetande av åtgärdsprogram och uppföljning av detta. Att detta sker i samverkan med hemmet och ansvariga pedagoger är en självklarhet. I den andra delen i tjänsten kommer du vara med och utveckla vår flexgrupps verksamhet. Till flexgruppen kommer elever med olika behov för att få särskilt stöd. Det kan exempelvis vara elever med läs- och skrivsvårigheter, svårigheter med matematik eller elever med en funktionsvariation inom NPF som behöver en reträttplats och befinna sig i ett mindre sammanhang. I flexgruppen arbetar du tillsammans med två andra pedagoger. Flexgruppen ligger mitt i skolan i väl lämpade lokaler för syftet. Som specialpedagog/speciallärare har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam där arbetet sker i nära samarbete med rektorer, pedagoger, skolsköterska, kurator samt i andra mötesforum tillsammans med externa och interna kontakter. Teamet arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen samt de anpassningar och det stöd som krävs för att samtliga elever skall nå så långt som möjligt. Skolans storlek gör att beslutsvägarna är snabba och att du har stor möjlighet att påverka hela skolans gemensamma utvecklingsarbete för att alla elever ska kunna nå så långt som de kan, utifrån sina speciella förutsättningar. KVALIFIKATIONER Utbildad specialpedagog eller legitimerad speciallärare samt grundskollärarexamen. Vi ser gärna att du har kunskaper och kompetenser inom läs- och skrivutveckling och funktionsvariationer inom NPF. Det är meriterande om du har erfarenhet av elevhälsoarbetet i grundskolan. Du är flexibel, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du relationsskapande och förstår vikten av samarbete för att nå uppsatta mål, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer med både elever, vårdnadshavare och annan personal på skolan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid! Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön