Biträdande rektor sökes till grundsärskolan Ekhammar åk 1-9, heltid

Antal platser:
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Publicerad: 2020-06-25
Sista ansökningsdag: 2020-08-07
Stad: Upplands-Bro
Vår skola På Ekhammarskolan finns en grundskola för åk 4-9 och en grundsärskola för åk 1-9 och här arbetar ca 550 elever och 70 personal. I vår grundsärskola möts idag 28 elever fördelade på 4 olika klasser med inriktningar mot ämnen och ämnesområden. Ansvar för fritidsverksamthet och LSS korttidstillsyn ingår i uppdraget. Personalgruppen på grundsärskolan består av grundskolelärare, speciallärare, elevassistenter och fritidspedagoger. De senaste åren har personalen med goda resultat jobbat med utvecklingsarbeten gällande elevernas delaktighet och inflytande över undervisningen, digitala lärverktyg och formativt arbetssätt i grundsärskolan. I vår fritidsverksamhet har fokus legat på Skolverkets fortbildning kring ”Fritidshemmets uppdrag”. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under nästa läsår. På skolan finns ett komplett elevhälsoteam bestående av skolledning, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.  Arbetsuppgifter Vi söker en biträdande rektor som ansvarar för grundsärskolan verksamhet åk 1-9. Som biträdande rektor är du också en del av det gemensamma förbättringsarbete som skolledningen tillsammans bedriver, såsom kvalitetsarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete för både grundsär- och grundskola.  I ditt uppdrag ingår att: - Arbeta medvetet för att utveckla arbetslagens verksamhet i enlighet med mål och aktiviteter som beslutats av arbetslag och skolledning. - Ha en tydlig och resultatinriktad dialog med medarbetarna. - Verka för god kommunikation mellan hem och skola. - Följa upp och analysera arbetslagens resultat tillsammans med övriga skolledare. - Ha ett delegerat personal- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna på grundsärskolan. Kvalifikationer - Du har pedagogisk bakgrund och erfarenhet från grundsärskola, och av ledningsuppdrag inom skola. - Du har förmågan att utöva ett utvecklande, stödjande och närvarande pedagogiskt ledarskap i det dagliga arbetet. - Du arbetar självständigt samtidigt som du kan och vill arbeta i team. - Du ser möjligheterna i ditt arbete och är lösningsinriktad.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och som person önskar vi att du är nyfiken, trygg och positiv i din ledarroll.  Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning från och med 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag: 2020-08-07. Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal.  Övrigt: Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet, eller av annan orsak inte kan tillsättas enligt annonsen.  Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön