Förskollärare

Antal platser:
Publicerad: 2020-05-22
Sista ansökningsdag: 2020-06-05
Stad: Stockholm
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Blackeberg och Södra Ängbys förskolor (Område 8) är en kommunal verksamhet som omfattar sju förskolor och en öppen förskola. Förskolorna ligger naturskönt i västra Bromma, med närhet till skog och grönområden. En positiv människosyn med fokus på varje barns individuella behov och utveckling i det livslånga lärandet är grunden för vår verksamhet. I Blackeberg och Södra Ängbys förskolor vill vi att barn, vårdnadshavare och medarbetare ska känna glädje och gemenskap i sin förskola. Arbetet med barnen utgår från förskolans läroplan och vilar på demokratiska grunder. Alla våra förskolor bedriver en utforskande och kreativ verksamhet med fokus på lek och lärande och präglas av en tillitsfull och välkomnande miljö. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Barnen får, i mindre grupper, undersöka och fördjupa sig i olika ämnen/områden genom ett utforskat och processinriktat arbetssätt. Barnens tankar och lärande synliggörs och följs upp genom pedagogisk dokumentation. Alla barn är olika, alla är en del av förskolans verksamhet och finns med i ett sammanhang. Vi vill att barnens vårdnadshavare känner delaktighet i verksamheten genom en ständig pågående dialog, informationsbrev, pedagogisk dokumentation och olika former av samverkan. Vi ser oss som en ständigt växande och lärande organisation med entusiastiska och engagerade medarbetare med barnens bästa i fokus. I vårt utvecklingsarbete har vi tillgång till både pedagogisk ledare och specialpedagog. Vi har lyft begrepp som kvalité, meningsskapande, demokrati, delaktighet och inflytande i olika forum. Detta bidrar till arbetsglädje, att varje individ strävar efter att vilja göra sitt bästa och utvecklas. Ledarskapet är en prioriterad satsning i enheten vilket visar sig i att vi har goda förebilder i ledningsgruppen som aktivt och medvetet arbetar för att utveckla en god arbetsmiljö för både barn och medarbetare. Förskoleområdet har gemensamt bestämt att, under en treårsperiod (2017 - 2020) fördjupa sig i vad en hållbar framtid kan vara i ett arbete med barnen, i syfte att förstå människans påverkan på miljön. Under hösten 2017 har vi börjat utforska vad ekologisk känslighet kan innebära för barn och vuxna. Som kompetensutveckling använder vi oss av Reggio Emilia institutets och andra aktörers kurser och föreläsningar samt varandras kompetenser inom enheten bl.a. i nätverk Arbetsbeskrivning Vi söker dig som är erfaren förskollärare och har förståelse för ditt förskolläraruppdrag. Du är intresserad och har erfarenhet från arbete med barn i behov av extra stöd. Du vill arbeta processinriktat där barngruppen delas in i mindre sammanhang och vill omvandla teori till praktik. Du är nyfiken, engagerad och vill vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med barn och kollegor utifrån förskolans läroplan och övriga styrdokument. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Just nu arbetar hela enheten med ett övergripande tema; En hållbar framtid, där vi tillsammans med barnen arbetar med pedagogisk dokumentation, IKT-verktyg och där arbetslagen har gemensam reflektionstid för att synliggöra barnens lärprocesser. I vår enhet erbjuder vi dig: Kollegial reflektion, både på den egna förskolan och över hela enheten En tydlig roll- och ansvarsfördelning Frihet under ansvar Pedagogiska interna nätverk Pedagogisk utvecklings- och reflektionstid Uppmuntran till utveckling och utbildning i arbetet Tillgång till pedagogisk ledare Handledning/tillgång till specialpedagog Föreläsningar och kurser Mentorskap för nyanställda 500 kr i friskvårdsbidrag/termin Arbetskläder för utomhusbruk Fria pedagogiska måltider En närvarande ledning Digitala verktyg Kvalifikationer Legitimerad förskollärare Meriterande Erfarenhet av arbete utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofin IKT, Skolplattformen   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder. Webbplats: www.stockholm.se/bromma/nyheter

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön