Universitetslektor i latinamerikastudier (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Publicerad: 2020-05-22
Sista ansökningsdag: 2020-06-10
Stad: Stockholm
vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-06-10. Latinamerikainstitutet, numera Nordiska Latinamerikainstitutet, grundades år 1951 vid Handelshögskolan i Stockholm. År 1969 ombildades det till ett självständigt statligt institut för latinamerikastudier och gavs karaktär av riksinstitution med rätt att initiera nordiskt samarbete. År 1977 blev det en del av Stockholms universitet och från år 2000 är det knutet till Humanistiska fakulteten och ingår i det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet, numera som ett ämne inom Romanska och klassiska institutionen, där institutet har utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Latinamerikainstitutet har som ändamål att med inriktning mot Latinamerika bedriva: 1) samhälls- och kulturvetenskaplig forskning, 2) samhälls- och kulturvetenskapligt inriktad utbildning, 3) dokumentationsverksamhet samt 4) seminarier, föreläsningar och symposier. Institutet upprätthåller även kontakter med institutioner inom och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde. Arbetsuppgifter I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på följande delkurser, vilka ges inom ramen för huvudområdet Latinamerikastudier: • Globalization and New Strategies for Economic Development (7,5 högskolepoäng, grundnivå) • Latin American thinking: socio-economic, political and cultural ideas (7,5 högskolepoäng, avancerad nivå) • Media in Latin America (7,5 högskolepoäng, avancerad nivå) Handledning av uppsatser kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Till undervisningen räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och delta i lärarmöten. Även andra uppgifter och kurser kan tillkomma. Forskning ingår inte i anställningen. Undervisningen är i dagsläget planerad på campus, men kan komma att ersättas av distansudervisning online. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå) inom ämnet, dels har avlagt doktorsexamen inom området samhällsvetenskap med inriktning mot Latinamerika eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett närliggande område. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven engelska krävs. Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad, på ett sätt som gör att dess kvalitet går att bedöma. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen omfattar 30 % av heltid och och är tidsbegränsad från och med den 1 augusti 2020 till och med den 31 januari 2021. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av studierektorn, universitetslektor Hugues Engel, hugues.engel@su.se, och om anställningsförfarandet av handläggaren, Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida