Universitetslektor i moderna språk med did inriktning, särskilt franska

Antal platser:
Publicerad: 2020-05-22
Sista ansökningsdag: 2020-06-03
Stad: Stockholm
vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag: 2020-06-03 (förlängd ansökningstid). Institutionen för språkdidaktik präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildningen är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Ämne/ämnesbeskrivning Moderna språk med didaktisk inriktning omfattar studier av lärande och undervisning i främmande språk, främst franska, italienska, spanska och tyska. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning, undervisning och handledning på olika nivåer i moderna språk med didaktisk inriktning, särskilt franska. I arbetsuppgifterna ingår tidsbegränsat ledningsuppdrag som prefekt vid institutionen under tre år, med möjlighet till förlängning. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i franska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Därutöver krävs erfarenhet av akademiskt chefskap, god administrativ förmåga samt god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda verksamhet inom universitet och högskola. I detta ska ingå att ha god kännedom om regelverk relevant för universitet och högskola, god förmåga att hantera ansvar, personal, ekonomi och arbetsmiljö samt god kommunikativ kompetens. Stor vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området för anställningen. Stor vikt fästs vid administrativ skicklighet. Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är följande: • chefsutbildning för akademiska ledare • erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete • handledning på forskarnivå. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger. Övriga upplysningar Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av stf prefekt Tore Nilsson, tfn 08-1207 6736, tore.nilsson@isd.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida