Adjunkt i processrätt (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Publicerad: 2020-05-22
Sista ansökningsdag: 2020-06-12
Stad: Stockholm
vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-06-12. Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 500 studenter per läsår. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Ämne/ämnesbeskrivning Processrätt Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning och administration. Undervisning och administration utgör 85 procent av årsarbetstiden. I första hand omfattar arbetsuppgifterna undervisning och examination inom processrätt samt handledning av examensarbeten. Den sökande ska även vara beredd att undervisa i ytterligare något ämne på juristprogrammet. I anställningen ingår också forskning och utveckling om 15 procent av årsarbetstiden. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är enligt punkt 2.3.1 i "Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet" den som har avlagt examen från juristprogram eller har annan relevant högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet. Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna. Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.  Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället är också en merit. Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga. Högskolepedagogisk utbildning Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. Anställningsvillkor  Anställningen är tidsbegränsad till sex månader och avser heltid. Goda möjligheter till förlängning finns. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndaren, professor Anna Kaldal, anna.kaldal@juridicum.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chefen Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Anställningen söks via Stockholms universitets rekryteringssystem. Sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida