Doktorand i geokemi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Övriga
Publicerad: 2020-05-22
Sista ansökningsdag: 2020-06-20
Stad: Stockholm
vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2020-06-20. Institutionen för geologiska vetenskaper är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 70 anställda och 1000 studenter per läsår. Projektbeskrivning Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet Geokemi. Diagenes eller omvandling av silikatmineral spelar en viktig roll i jordens globala kolcykel och klimatsystem. Kemisk vittring och omvänd vittring som involverar silikatmineraler i den markbundna miljön är sannolikt de viktigaste processerna för att långsiktigt kontrollera CO2 -koncentrationen i atmosfären och därmed växthuseffekten. Förståelsen för dessa processer är långt mindre i marina miljöer och även omfattningen av dessa, lokalt och globalt. Läs mer i den fullständiga annonsen. Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet geokemi att den sökande inom utbildningen ska ha godkänt resultat i följande kurser: • minst 90 hp på grundnivå i geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne • minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi • minst 60hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap eller ett närstående naturvetenskapligt ämne. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Urvalet baseras på följande kriterier: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga, starkt intresse av att fysiskt bygga saker från grunden i laboratorium och som har en stark vilja till att finna svar och utforska nya områden, tålamod att utveckla analyser och är villig att tillbringa många timmar i laborativ miljö, intresse för programmering och är intresserad av att utvecklas inom detta område. Meriterande med goda kunskaper inom geokemi. Läs mer i den fullständiga annonsen. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.  Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Ytterligare information lämnas av projektledare och biträdande lektor Wei-Li Hong (wei-li.hong@geo.su.se). Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se. Ansökan Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Läs mer om ansökan i den fullständiga annonsen.  Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb, under Doktorandplatser. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida