Universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning

Antal platser:
Publicerad: 2020-05-20
Sista ansökningsdag: 2020-06-11
Stad: Falun
Akademin Humaniora och medier söker en universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning. Ämnet Engelska är ett av tio olika språk vid högskolan. Språkämnena är till stor del inriktade mot nätbaserad undervisning, där vi ligger i framkant. Inom språkmiljön vid högskolan Dalarna är engelskämnet särskilt brett, med magisterprogram inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap, med lärarutbildning på alla nivåer (ämneslärarexamen mot grundskolan och gymnasieskolan; grundlärarexamen och förskollärarexamen), med fackspråksinriktade (English for Specific Purposes) kurser för program och med förberedande kurspaket för högskolestudier på engelska. Därtill erbjuder vi en stor andel fristående kurser. Engelskämnet är även forskningsmässigt starkt, inom våra samtliga huvudområden språkvetenskap, litteraturvetenskap och didaktik. Då vi har ett relativt nytt magisterprogram inom tillämpad språkvetenskap med bra söktryck behöver vi utöka vår kompetens inom området. Din arbetsdag som universitetslektor Som lektor bidrar du till den strategiska utvecklingen av den språkvetenskapliga miljön i form av högre seminarier och kurs- och kompetensutveckling. Forskningen inom ämnet bedrivs främst inom Högskolans forskningsprofiler Interkulturella studier samt Utbildning och lärande som erbjuder en aktiv miljö med möjligheter till samarbete över ämnesgränserna. Din kompetens är också mycket viktig för att bedriva och utveckla undervisningen inom ämnet. Detta innebär bland annat: - undervisning på grundnivå i engelska inom områdena akademiskt skrivande, engelsk språkvetenskap - generellt och språkvetenskaplig metodologi - handledning och examination av examensarbete inom ämnet engelska med språkvetenskaplig - inriktning, på grundnivå såväl som avancerad nivå - undervisning på avancerad nivå i engelska inom relevanta grenar av den tillämpade språkvetenskapen - tillhörande administrativa uppgifter För oss är det viktigt att din kompetens kommer till nytta i undervisningen; exempelvis har vi en delkurs inom magisterprogrammet som kan utvecklas inom en passande specialisering. Samverkan med det omgivande samhället sker till exempel inom ramen för Pedagogisk utvecklingscentrum Dalarna, med nära koppling till lärarutbildningen, eller genom Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna, med nära koppling till den humanistiska och samhällsvetenskapliga miljön. Är du personen vi söker? Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs - avlagd doktorsexamen inom engelska med språkvetenskaplig inriktning (eller motsvarande) - dokumenterad pedagogisk skicklighet inom språkvetenskaplig undervisning och handledning - god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ansvarstagande är en förutsättning då stora delar av arbetet sker i arbetslag och i kontakt med det omgivande samhället. Särskilt meriterande är - en stark forskningsbakgrund med specialisering inom tillämpade grenar inom språkvetenskapen - erfarenhet av forskning och undervisning inom English for Specific Purposes (ESP) - dokumenterad erfarenhet av nätbaserad undervisning Meriterande är - dokumenterad erfarenhet av att undervisa och handleda examensarbeten inom engelsk språkvetenskap - genomgången högskolepedagogisk utbildning - möjlighet till regelbunden närvaro på campus Anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Bedömningsgrunder Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Övrigt Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2020-06-11. Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida