Planeringschef

Antal platser:
Yrkesbenämning: Planeringschef
Publicerad: 2020-05-20
Sista ansökningsdag: 2020-06-10
Stad: Östersund
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Universitetsledningens stab (ULS) är en avdelning som lyder direkt under förvaltningschefen och stöder Mittuniversitetets ledning såväl strategiskt som administrativt. Avdelningen har ett tiotal medarbetare. Arbetsuppgifter Som planeringschef vid Mittuniversitetet är du även chef för Universitetsledningens stab. Det innebär att vara ledare för en verksamhet som innefattar verksamhetsplanering, juridiskt stöd, registratur, upphandling och verksamhetsstöd. Inom Universitetsledningens stab hanteras frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, omvärldsanalys, organisationsutveckling, remisshantering och utvecklingsprojekt. Staben tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen. Arbetet med ekonomi- och planeringsfrågor vid Mittuniversitetet är under förändring. Målet är att ytterligare stärka stödet till universitetsledningen och vidareutveckla verksamhetsstyrningen. Planeringschefen kommer att ansvara för verksamhetsstyrningsfrågor, såväl externa som interna. Ett tätt samarbete mellan universitetsledningens stab och ekonomiavdelningen kommer att behövas i frågor som gäller planerings- och budgetprocessen. Som planeringschef är du en del av och ett stöd till universitetets ledning. Som planeringschef ansvarar du för att planera, samordna och bereda arbetet med universitetets verksamhetsstyrning och hantera frågor som finansiella styrmodeller, OH-modeller, intern resursfördelning och uppföljning. I detta ingår ansvar för t ex årsredovisning, det treåriga budgetunderlaget, budgetpropositioner, hantering av regleringsbrev, uppdrag och återrapporteringskrav. Utifrån interna och externa krav ska planeringschefen ansvara för att utarbeta underlag till beslut och ekonomisk uppföljning samt erbjuda service och expertstöd till alla nivåer inom universitetet. Att arbeta vid Mittuniversitetet innebär att du arbetar i en stabil verksamhet med utbildning och forskning i centrum. Som chef för universitetsledningens stab rapporterar du till Förvaltningschefen och ingår i ledningen för den gemensamma förvaltningen. Du har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi, medarbetare och arbetsmiljö. Kvalifikationer Vi söker dig som har: - relevant akademisk utbildning inom ekonomi, planering eller motsvarande. - erfarenhet av statlig verksamhet och av arbete med de ramverk, föreskrifter och förordningar som berör statlig sektor. - erfarenhet av att driva strategisk verksamhetsutveckling i en komplex organisation. - erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. - god kommunikativ förmåga och behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift. Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning och organisationsfrågor i universitets- och högskolesektorn är meriterande. För att lyckas i rollen krävs att du har strategisk förmåga och är analytisk. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med medarbetare, kollegor och ledning. Du har ett starkt fokus på att utveckla och förbättra samt är lyhörd för kärnverksamhetens och ledningens behov. Du har förmåga att stötta verksamheten och medarbetare i en komplex verksamhet. Din förmåga att omsätta övergripande strategier och långsiktiga mål till delmål och konkret handling är avgörande för att skapa värde för universitetets verksamhet. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, stabilitet och uthållighet, du är inlyssnande och beslutsför. Du agerar som en god förebild och utövar ett närvarande ledarskap som bygger på dialog och tillitsfulla relationer. Helhetsfokus och vilja att bidra till förbättrade förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan är självklarheter. Som person är du stabil, lojal och förtroendeingivande samt leder och företräder med öppenhet och uthållighet. Du förmår leda på distans i en verksamhet på två campus. I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Anställning och tillträde: Anställningen är tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Anställningsort: Östersund eller Sundsvall Information Närmare upplysningar lämnas av förvaltningschef Lotten Glans mobiltelefon: 070-296 69 68, e-post: mailto:lotten.glans@miun.se Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-06-10. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön