Områdeschef Psykiatrin

Antal platser:
Yrkesbenämning: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-20
Sista ansökningsdag: 2020-06-07
Stad: Östersund
Brinner du för utveckling och att inspirera människor mot gemensamma mål? Drivs du av utmaningar och förbättringsarbete? Då är du den vi söker! Område Psykiatri rymmer både öppen- och heldygnsvård och är just nu i en utvecklingsfas där man tillsammans strävar efter en mer personcentrerad vård baserad på nationella riktlinjer om modern psykiatriskvård. Detta sker bland annat genom ett projekt med arbete kring fokusområden till exempel medarbetarskap, kunskapsstyrning, lokalplanering med flera. Vi är också en arbetsplats som arbetar med att digitalisera vården och möta våra patienter där de står, oavsett om det är inom heldygnsvård, i öppenvård eller i deras hem. Området består av många olika professioner såsom psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och medicinska sekreterare. Tillsammans skapar de en dynamisk arbetsplats och de söker nu efter sin nya ledare! Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Jämtland Härjedalen omfattar ca 3600 medarbetare fördelade på 15 områden, varav område Psykiatri är ett av dessa. ARBETSUPPGIFTER I din roll som områdeschef driver du utvecklingen på området tillsammans med dina enhetschefer och medarbetare. Genom det arbetet har du naturligt många kontakter både inom organisationen och utanför. Du är en chef och ledare som är synlig i verksamheten, strategisk och tycker om att arbeta med kvalitetsfrågor utifrån patientens fokus. Vidare är du systematisk och följer upp uppsatta mål, strukturerad samt en god kommunikatör. Som områdeschef har du ansvar för verksamhets-, personal-, ekonomi, arbetsmiljö och utvecklingsfrågor med tillgång till stabsstöd. Under din ledning verkar nio enhetschefer och inom området finns cirka 270 medarbetare. Du har ett nära samarbete med områdets läkare med medicinskt ledningsuppdrag (MLA), cheföverläkare samt psykolog med psykologisk ledningsuppdrag (PLA). Du har också ett nära samarbete med områdets verksamhetsutvecklare samt BISAM (Brukarinflytandesamordnare) som har i uppdrag att ta in patienternas perspektiv i verksamheten genom brukarråd och andra forum samt delta i att utveckla verksamheten med ett patientperspektiv. Du medverkar i hälso-och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören. Som områdeschef är du tillika verksamhetschef, enligt Hälso- och Sjukvårdslagen. KVALIFIKATIONER Du har chefserfarenhet och akademisk bakgrund. Erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet är meriterande. Du har erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete, kan ta ekonomiskt ansvar samt har intresse, kunskap och erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Som person visar du initiativ- och handlingskraft och har förmåga att fatta beslut. Du har god förståelse för krav och villkor för utvecklings- och effektiviseringsarbete inom organisationen. Stor vikt läggs vid dina ledaregenskaper och personlig lämplighet. Vi värderar att du har god kunskap om svenskt hälso- och sjukvårdssystem och är väl förtrogen med politiskt styrda verksamheter och dess villkor. ÖVRIGT De erbjuds en tiillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat (rekommenderat 4 år) förordnande som områdeschef. Ytterligare fackliga kontaktpersoner: Maria Lindgren, Vårdförbundet, maria.h.lindgren@regionjh.se Sanna Lantz, Akademikeralliansen, 070-372 82 29, sanna.lantz@regionjh.se Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön