Forskare i Sportteknologi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Forskarassistent
Publicerad: 2020-05-18
Sista ansökningsdag: 2020-06-07
Stad: Östersund
Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling. Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Centrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika. Arbetsuppgifter: Främst forskning inom projektet Sport and Outdoor Mistra, i delprojektet Hållbar sport och utomhusutrustning - smartare material och materialflöden. Fokus ligger på användning av miljöanalystekniker för att bestämma hur material som används i sport- och utomhusutrustning kan göras mer hållbara, och hur cirkulära ekonomikoncept kan introduceras i produktlivscykler. Arbetet i projektet kräver bakgrund inom miljövetenskap med ett specifikt fokus på livscykelanalys (LCA) och andra tekniker för miljöanalys. Kunskap om materialvetenskap, särskilt en förståelse av material som används i Outdoorprodukter och -utrustning krävs också. Dessutom kommer erfarenhet av produktutveckling, materialval och testning att betraktas som en fördel. Delar av forskningen är också kopplad till EU-projektet Augmented Sports och viss undervisning kommer att förekomma inom miljövetenskap och maskinteknik. Kvalifikationer: - Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i materialvetenskap eller miljövetenskap. - Kunskaper i miljövetenskap och teknik med fokus på hållbarhet i material. - Kompetens i att utföra livscykelanalyser (LCA) och andra miljöbedömningar. - Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. - God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska. - Du ska ha ett problemlösande tankesätt, kunna arbeta såväl ensam som en del av ett tvärvetenskapligt team. Meriterande: - Kunskap om Outdoorindustrin. - Erfarenhet av produktutvecklingsprocesser ur ett materialflödesperspektiv. - Praktisk erfarenhet av olika materialtestning och karakteriseringstekniker. - Erfarenhet av utveckling av testmetoder och standarder. - Förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö, överbrygga teknisk kunskap och miljösystemstudier. - Bekantskap med cirkulära och biobaserade ekonomikoncept Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning som Forskare i 1 år. Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse. Information: Närmare upplysningar lämnas av Prof. Mikael Bäckström, mailto:mikael.backstrom@miun.se, tfn 010- 142 83 01 eller Prefekt Fredrik Ståhl, mailto:fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64. Se även Sports Tech Research Centres hemsida http://www.miun.se/sports-tech-research-centre. Ansökan: Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, personligt brev, samt övriga handlingar som önskas åberopas. Välkommen med din ansökan senast 2020-06-07. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön