Samordnare med inriktning informationssäkerhet

Antal platser:
Yrkesbenämning: Informatör jobb
Publicerad: 2020-05-18
Sista ansökningsdag: 2020-06-08
Stad: Gävle
Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 7 500 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss! Välfärd Gävles 3 300 medarbetare gör Gävle tryggare för äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare! Gävle kommunkoncerns informationssäkerhetsarbete definieras i styrdokumenten Policy för informationssäkerhet och Riktlinjer för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern. Ditt uppdrag som informationssäkerhetsamordnare är att samordna, genomföra och följa upp sektor Välfärds informationssäkerhetsarbete. Anställningen är placerad på enheten Internservice vilken består av tre funktioner och 19 medarbetare. Vi tillhandahåller interna tjänster till samtliga verksamheter inom Välfärd Gävle. Våra tjänster är bl a systemadministration, diarie, reception, fordonssamordning, GDPR, posthantering m fl. Vi tillhandahåller både till chefer, medarbetare och kunder. ARBETSUPPGIFTER Samordna, genomföra och följa upp sektor Välfärds informationssäkerhetsarbete. Vilket innebär bl a att - Genomföra informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalyser - Utforma relevanta interna/lokala styrdokument (rutiner) som stöd för koncernens övergripande styrdokumentet LIS. - Sprida information och kunskap om informationssäkerhetsarbetet inom sektorn. - Kontrollera och följa upp efterlevnaden av informationssäkerhetsarbetet. - Rapportera informationssäkerhetsarbetet till central informationssäkerhetssamordnare, Sektorsledning och nämnd. - Delta i koncernens nätverk för informationssäkerhet. - Samverka med informationssäkerhetssamordnare, säkerhetssamordnare, informationsägare, dataskyddssamordnare, kommunarkivarie, centra IT samt representera sektorn i koncernens lokala nätverk för informationssäkerhet. Under det första året fungera som projektledare för upprättandet av en gemensam informationshanteringsplan för sektorn samt migrering för sektorn gällande ny lagringsyta för allmänna och personliga handlingar. Rollen kan komma att utvecklas över tid att även innehålla andra områden som exempelvis IT samordning inom Sektorn. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har Högskole- eller universitetsutbildning gärna inom IT eller informationssäkerhet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ytterligare behöver du även ha erfarenhet av projektledning samt minst 2 års erfarenhet av arbete med några för tjänsten relevanta områden. Utbildning inom informationssäkerhet, kunskap om offentlighet och sekretess, kunskap om och erfarenhet av metodstöd från MSB och processorienterad informationskartläggning, kunskap om lagar som reglerar känslig information, t ex socialtjänstlagen(SOL), patientdatalagen(PdL), NIS-direktivet upprättande av informationshanteringsplaner samt kunskap om och erfarenhet av praktiskt tillämpning av relevanta regelverk och standarder inom informationssäkerhetsområdet som ISO-27000-serien är mycket meriterande. Även tidigare arbetslivserfarenhet inom informationssäkerhets- och IT området i en samordnande roll inom en större organisation är mycket meriterande. För att passa för denna tjänst så behöver du vara strukturerad och målmedveten, och kunna arbeta enligt en tydlig process, planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats inom uppsatt tid. Ytterligare behöver du ha förmåga att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling. Att kunna skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen är även något som krävs för denna tjänst. Du behöver även ha lätt för att skapa nya relationer, våga stå upp för din åsikter samt så har du lätt för att samarbeta med andra. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat. Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön