5 PROJEKTMEDARBETARE - Kulturell innovation

Antal platser:
Yrkesbenämning: Kommunikatörjobb
Publicerad: 2020-05-16
Sista ansökningsdag: 2020-06-15
Stad: Växjö

5 ST PROJEKTMEDARBETARE KULTURELL INNOVATION

Hofs Lifs söker fem medarbetare till Under Ekarna, ett kulturellt utvecklingsprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Anställningsperioden löper från september/oktober 2020 till 30 juni 2023.

Samtliga anställningar är på 50% med möjlighet till utökning av tjänst.


· Organisatör 0,5 (övergripande planering, ledning, utveckling, samverkan, budget)

· Handledare kultur 0,5 (aktiviteter, kultur, hantverk, konst, trädgård, mat, utställning, renovering)

· Handledare ungdomar 0,5 (handledning, aktiviteter, uppföljning)

· Samordnare ungdomar 0,5 (planering, aktiviteter, samtal)

· Kommunikatör 0,5 (information, marknadsföring, aktiviteter, samverkan, dokumentation)


Under Ekarna innebär att etablera en ny kulturell mötesplats för ungdomar med och utan funktionshinder. Mötesplatsen byggs upp av ungdomar i samarbete med ett arbetslag och ett nätverk av kulturaktörer, konstnärer, entreprenörer och forskare. Unga människor i regionen erbjuds kulturella lärlingsplatser. Det kommer också att anordnas kultur som kompetensutveckling och rehabilitering samt inkubator. Mötesplatsen blir en kombination av kunskapscenter, ateljé, verkstad, kafé, trädgård, scen, gårdsbutik och utställning. Avsikten är att utveckla en förändringsmöjliggörande plattform för såväl ungdomar som lokalsamhälle.


Ett arbetslag kommer att bildas för genomförandet av projektet. De fem medarbetarna ska komplettera varandra i ett nära samarbete utifrån sina olika kompetenser inom kultur, socialt, innovation och projekt. Den centrala uppgiften för arbetslaget är att förbereda och starta upp Under Ekarna som verksamhet. Projektet ska skapa goda förutsättningar för implementering och en långsiktig utveckling. Arbetslaget ges ansvar och frihet att lägga upp arbetet på ett sådant sätt som fungerar såväl för uppdraget som för gruppen.


Vi ser fram emot ett personligt brev som beskriver vem du är och där det framgår vilken tjänst du är intresserad av. Ta med varför och hur du vill arbeta i projektet. Berätta även om dina erfarenheter, styrkor och svagheter samt ange referenser. Sänd Din ansökan till hofslifs@hofslifs.com senast 8 juni 2020.


Mer information

- www.hofslifs.com/underekarna.html

Kontakt

Daniel Ekman, daniel.ekman@hofslifs.com

HOFS LIFS, Kungsgatan 29, 352 33 VÄXJÖ

hofslifs@hofslifs.com www.hofslifs.com facebook.com/hofslifs instagram.com/hofs_lifsHofs Lifs är en allmännyttig ideell förening som har bedrivit verksamhet i Växjö alltsedan 2002. Föreningens huvudsakliga uppgift är att verka för tillkomsten av ett nutida kulturcentrum vid Ringsberg/Kristineberg. Flera publikationer och bildmaterial har tagits fram för att belysa såväl områdets historia, aktuella förhållanden samt framtidspotential.


Kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling är Hofs Lifs genomgående tema vilket genomsyrar all vår verksamhet. Mest kända är vi kanske för det stora solrosfältet som genomfördes i staden under fyra säsonger. Vi har också jobbat framgångsrikt med ett stort antal arbetssökande och sjukskrivna personer inom vår egenutvecklade kulturrehabilitering där bland annat trädgård, konst, mat och hantverk är bärande delar.


Sedan 2014 är Hofs Lifs etablerat vid kulturhistoriskt intressanta Ringsberg/Kristineberg. I sju år har vi ansvarat för områdets markskötsel och grönstruktur på uppdrag av VöFAB. De senaste åren har antalet kulturevenemang ökat betydligt. Under 2019 genomfördes närmare 100 offentliga arrangemang. Här gavs utrymme åt mat, musik, litteratur, teater, trädgård, hantverk, arkitektur och stadsplanering. Det kretsade också kring konst, livsåskådning, vetenskap och samhällsfrågor.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Postadress
  • Region Växjö
  • 35233 Kungsgatan 29 B
Besök hemsida

Ansök utan CV

Answer is required!
Answer is required!
Answer is required!
Answer is required!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!
Answer is required! Invalid answer!