Sommarvikariat Hemtjänst/Nattpatrull, Undersköterska med körkort

Antal platser: 15 
Publicerad: 2020-03-26
Sista ansökningsdag: 2020-04-26
Stad: Håbo
Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa. Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter. I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet. Som undersköterska inom hemtjänsten hjälper du kunden med det som är beviljat i biståndsbeslutet. Som undersköterska i Håbo kommun arbetar du utifrån socialförvaltningens värdegrund, det innebär ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. Som medarbetare i Hemtjänst får du vara med och göra skillnad för människor i deras vardag. De flesta räknas som äldre, men vi har också uppdrag där yngre får stöd och hjälp från oss. Vi finns i hela kommunen, på landsbygd och centralt, vilket innebär att du har möjlighet till att både köra håbo kommuns bilar och cykla i vår kommun. Vi är i ett utvecklingsskede där vi under hösten ska arbeta med utveckling av system för att kunna vara ännu mer mobila i vårt arbetssätt och att säkerheten och kvaliteten för brukarna ska bli mer kännbar. Vi är indelade i mindre geografiska områden där det finns gruppledare till varje område som planerar och stöttar i dagliga arbetet och iomvårdnaden. Vi har Hälsosjukvårdsuppdrag vilket innebär att du kommer utbilda dig för att kunna ta emot delegeringar för att ge medicin, sköta sondmatning samt ge fragmin och insulinsprutor. Din arbetstid kommer vara 37.25 timmar per vecka. Arbetet är ett teamarbete som förutsätter att du kan arbeta självständigt och samtidigt i grupp. Det kan ske snabba förändringar där förmågan att omprioritera är förutsättningen till ett gott resultat. Vi ansvarar också för utryckningarna gällande trygghetslarm.   Kravspecifikation Erfarenhet av omvårdnadsarbete, Giltigt körkort, kunna cykla samt god svenska i både tal och skrift Meriterande Finska språket är meriterande Arbetstider Rullande schema, dag kväll och helg. Veckoarbetstiden är 37,25 timmar. Som sommarjobbare bör du kunna arbeta vecka 26-32 Lön Vi har en individuell lönesättning utifrån utbildning och erfarenhet Tillsättning Tiisättning sker löpande och vi önskar att sommarjobbare ska kunna göra delar av introduktionen före midsommar Antal tjänster som ska tillsättas 15   Här följer er lista på egenskaper som vi värderar högt. Beslutsam. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress. Empatisk förmåga. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Helhetssyn. Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Kvalitetsmedveten. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Lojal. Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad. Personlig mognad. Utvärderas bäst genom vad kandidaten förmedlar i intervjusituationen och genom att intervjuaren tar ställning till kandidatens känslomässiga stabilitet, kandidatens förmåga att se sin roll i olika situationer och kandidatens förmåga att förhålla sig till och reflektera över saker på ett adekvat sätt. Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Självgående . Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Stabil. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Håbo kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 11 dagar - 3 månader
  • Sommarjobb / feriejobb
Lön
  • Rörlig ackords- eller provisionslön
Besök hemsida