Universitetslektor i Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - design

Antal platser:
Publicerad: 2020-03-26
Sista ansökningsdag: 2020-06-15
Stad: Lomma
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi bedrivs utbildning och forskning vid ämnesområdena miljöpsykologi och företagsledning med fokus på människa, miljö och företagande. Läs mer här: https://www.slu.se/institutioner/arbetsvetenskap-ekonomi-miljopsykologi/. Ämnesbeskrivning Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning hälsofrämjande design. Syftet med denna anställning är att utveckla kunskapen inom ämnet landskapsarkitekturens miljöpsykologi med speciellt fokus på hälsofrämjande utomhusmiljöer och evidensbaserade designprocesser för olika brukargrupper och för allmänheten. Arbetsuppgifter Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:  • bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet och undervisning inom ämnet från grundnivå till forskarutbildning, • bedriva undervisning praktiskt och teoretiskt inklusive handledning och examination på grund- och avancerad nivå, • bedriva forskning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander, • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom ämnesområdet, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk, • utveckla och stärka samarbete och samverkan med omgivande samhälle. Behörighet Den sökande ska:  • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller landskapsplanering med inriktning miljöpsykologi, eller motsvarande miljögestaltande disciplin, • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning på högskolenivå, • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag, • ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen, • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas; • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitekturens miljöpsykologi eller närliggande discipliner, • handledning av studenter samt examination, • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen. Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas: • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att erhålla forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker. I övrigt beaktas ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Sista ansökningsdatum: 2020-06-15 Placering/ort: Alnarp Omfattning: 100% Anställningsform: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands. Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida