Forskningsingenjör inom området spridningsberäkningar

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2020-03-25
Sista ansökningsdag: 2020-04-19
Stad: Umeå
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap. Kunskap om farliga kemikalier, radioaktivt material, joniserande strålning, farlig smitta och kärnvapenrelaterade frågor är mycket angeläget för såväl försvaret som för det civila samhället. På FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet finns samhällets främsta experter på kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära händelser. Är du nyutexaminerad datavetare, dataingenjör, systemvetare, teknisk fysiker eller liknande och vill arbeta med en grupp som modellerar och simulerar aktuella världshändelser för att bistå svenska beslutsfattare? Har du intresse av mjukvaruutveckling? Då kan det vara dig vi söker! Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där olika kompetenser samverkar för att lösa komplexa frågeställningar åt våra uppdragsgivare. Arbetet drivs i projektform och inkluderar både långsiktig forskning samt direktstöd kopplat till aktuella händelser. Arbetsuppgifter Gruppens huvudsakliga syfte är att skapa och utvärdera fysikaliska modeller för att, på varierande detaljnivå, beskriva spridningsförlopp av farliga ämnen. Du kommer att delta i arbetet med vår spridningsberäkningsmotor varför en betydande del av tjänsten förväntas ägnas åt mjukvaruutveckling. Övriga arbetsuppgifter är varierande men kan till exempel innebära analys av resultat från simuleringar och jämförelse av dessa mot experimentell data. Beräkningsresultaten ska kunna ingå i olika former av beslutsstöd inom såväl civila som militära organisationer. Din profil Du har en civilingenjörsexamen eller motsvarande inom datavetenskap, datateknik, systemvetenskap, teknisk fysik eller liknande. Du får gärna ha erfarenhet av Visual Studio, C#, MATLAB samt ett stort intresse av mjukvaru- och systemutveckling. Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då arbetet sker både självständigt och i samverkan med andra är det viktigt att du är strukturerad och tydlig, detta innebär till exempel att du dokumenterar ditt arbete på ett, för andra, förståeligt sätt samt att du kan planera och organisera ditt arbete effektivt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i såväl skrift som tal, på både engelska och svenska. Vi erbjuder På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap. Arbetsplatsen är placerad i Umeå. Tjänsten är en visstidsanställning på 12 månader, med start enligt överenskommelse. Har vi fångat ditt intresse? För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ställföreträdande avdelningschef Niklas Brännström. Fackliga företrädare är Emelie Näslund Salomonsson (SACO) och Petrus Hemström (OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 08-555 030 00. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 19/4 2020.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida