HR Business Partner, Stockholm

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-konsult/PA-konsult
Publicerad: 2020-03-25
Sista ansökningsdag: 2020-04-08
Stad: Stockholm
Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Varaktighet: 06-apr-2020 - 01-okt-2020 - Ansök senast: ASAP - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Du kommer ingå i ett HR-team som har olika ansvarsområden. Den huvudsakliga uppdelningen utgår från olika geografiska områden där man arbetar med och stödjer chefer och verksamheten i alla typer av förekommande HR-frågor. Uppdraget är brett och fodrar goda kunskaper och mångårig erfarenhet av arbetet med HR-frågor. Vana att hantera HR system och Office 365. Erfarenhet av förändringsarbete är meriterande. HR Business Partner ger stöd och professionell vägledning till chefer och ledare samt arbetar tillsammans med linjechefer med att införliva företagets HR-strategier som syftar till att skapa värde för verksamheten Affärsstrategi: - Belysa HR-perspektivet i affärer och projekt för att säkerställa organisationens beredskap för framtida uppgifter och förändringar - Bidra till affärsstrategin genom att stödja ledningsgrupper i arbetet med att utveckla medarbetare, organisation och arbetsprocesser i linje med HR-strategierna - Bidra till att implementera HR-strategier och komma med förslag på förbättringar - Följa upp HR KPI:er i verksamheten samt bidra med analyser och förslag till aktiviteter inom HR-området HR-expertis: - Genomföra lokala HR-aktiviteter utifrån företagets HR-strategier - Säkerställa efterlevnad av lagar och avtal inom HR-området - Stöd, vägledning och rådgivning till chefer och ledningsteam i HR-relaterade frågor - Driva och följa upp att de HR-processer som har beslutats i företaget följs i verksamheten - Arbeta med benchmarking av HR-processer internt och externt för att bidra till förbättringar Talent management & kompetensförsörjning: - Bidra till att stärka företagets attraktionskraft och varumärke för att säkerställa dagens och framtida kompetensbehov - Stödja chefer och ledningsteam i arbetet med att identifiera och utveckla talanger - Stödja chefer i frågor kring kompetensförsörjning. - Stödja chefer vid rekrytering av chefer och specialister Ledningsstöd: - Coacha chefer löpande för att de ska utvecklas som ledare - Vara en länk mellan verksamhetens chefer och HR för att säkerställa att HR-processer är relevanta utifrån verksamhetens behov - Upprätthålla en kunskap om förändringar, nyheter och trender inom HR-området, samt bidra med sakkunskap i dessa frågor i ledningsteamen - Sprida best practice inom HR-området - Stödja chefer vid implementering av beslutade HR-aktiviteter, processer och riktlinjer - Stödja ledningsgrupper för att säkerställa att Kundens ledarkriterier följs i hela organisationen Medarbetarskap: - Stödja chefer i arbetsmiljöfrågor för att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för våra medarbetare - Samordna arbetet med medarbetarundersökningar och andra aktiviteter som riktar sig mot medarbetare Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): Utbildning och erfarenhet - Utbildning inom HR på högskolenivå och mångårig erfarenhet från praktiskt personalarbete i stora organisationer. Kvalifikationer för det tilltänkta uppdraget - framgår av befattningsbeskrivningen. Affärsmedvetenhet - Förstår och kan förklara företagets affärsidé, vision och värderingar - Har god kunskap om Kundens varumärke, produkter och konkurrenssituation - Har marknadskunskap och kan analysera trender och konsekvenser ur ett HR-perspektiv - Förstår kopplingen mellan HR och affärsstrategi och kan omsätta övergripande strategiska mål till taktiska åtgärder Egenskaper och förmågor - God förmåga att analysera information och dra slutsatser - Förmåga att självständigt driva frågor inom HR-området - Hög integritet och kan hantera känslig och sekretessbelagd information på ett ansvarsfullt sätt - God förmåga att samarbeta och bygga relationer - Förmåga att ta egna initiativ till förbättringar - Har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift Ledarskap - Har ett coachande förhållningssätt - Tar initiativ och agerar som förändringsledare - Kan hantera konflikter och svåra samtal - Har helhetsperspektiv och kan arbeta målstyrt - Kan driva projekt - Visar lojalitet mot företaget och agerar som en förebild utifrån Kundens värderingar Arbetslivserfarenhet - Högskoleutbildning inom HR-området eller motsvarande - Minst 5 års erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete - Erfarenhet av arbete i liknande befattning - Har kunskap om facilitering i diskussioner och utbildningar - Erfarenhet av att driva projekt och förändringsarbete - Erfarenhet av arbete som linjechef är önskvärt (tas bort) - Goda kunskaper i arbetsrätt samt erfarenhet av fackliga förhandlingar och tolkning av kollektivavtal ______________________ Hur du vinner uppdraget - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön