Javautvecklare

Antal platser:
Yrkesbenämning: Backend-utvecklare
Publicerad: 2020-03-24
Sista ansökningsdag: 2020-09-10
Stad: Stockholm
På IT-avdelningen i Västerås är kunden cirka 60 personer och vi arbetar i ett antal team och med agil transformation förändrar vi nu våra arbetssätt. Kunden jobbar inom områden Punktskatter, säkerhet, kontrolluppgifter, ID-kort, behörigheter och passering. - Västerås växer och har samlad kompetens inom både verksamhet och teknik. Uppdragen består av såväl vidare- och nyutveckling samt förvaltning. Kunden behöver nu Javautvecklare som kan utveckla och bidra inom punktskatteområdet och i våra team som tillhör utvecklingsvärdeström Beskattning 2 och tåg Pi. Kunden arbetar i agila team varför erfarenhet och teamkompetens för att arbeta i dessa är av vikt för att lyckas med uppdraget. Vi arbetar i teamen med såväl vidareutveckling såväl förvaltning av våra system. Dina arbetsuppgifter som utvecklare innebär att med krav och befintlig systemarkitektur analysera, designa, utforma och testa lösningar. Det dagliga arbetet utförs genom stort eget ansvar och ett professionellt arbetssätt genom dialog och samspel med kollegor och intressenter om krav och lösningar. Att kunna bidra aktivt i den agila transformationen med praktisk erfarenhet är av vikt. Skatteverkets IT-verksamhet och tekniska miljö är komplex och därför är det en fördel att ha arbetat tidigare i sådan miljö. - Requirements:Kompetens och erfarenheter som efterfrågas och ska innehas av resursen. - Konsulten ska ha erfarenhet av agil utveckling i Java från de senaste två åren i tidigare uppdrag - Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av arbete med React - Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av WebLogic Server - Konsulten bör ha dokumenterad erfarenhet av Continuous Integration

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön