HR-strateg med inriktning arbetsmiljö och hälsa

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2020-03-20
Sista ansökningsdag: 2020-04-05
Stad: Halmstad
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Kommunledningsförvaltningen har fokus på ledning, samordning och uppföljning för att kommunkoncernen ska arbeta effektivt med invånarnas bästa i fokus. Förvaltningen leder och samordnar samhällsbyggandet och jobbar för hållbar tillväxt i Halmstads kommun. Tillsammans ansvarar vi också för styrning och utveckling av kommungemensamma frågor som HR, kommunikation, administration och ekonomi. HR-avdelningen har i uppdrag att styra, samordna, följa upp och stödja förvaltningarnas och bolagens arbete inom områdena medarbetarskap, ledarskap, kompetens, hälsa och arbetsmiljö samt lön och villkor. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och skapa förutsättningar för goda arbetsplatser i kommunen? Brinner du för arbetsmiljö och hälsa? I denna tjänst får du möjlighet att driva arbetsmiljöfrågor, skapa riktlinjer och arbeta strategiskt i en framåtdriven kommun. Som HR-strateg har du i denna tjänst ansvar för att strategiskt utveckla arbetet inom arbetsmiljö och hälsa i hela organisationen. Du leder, samordnar och följer upp förvaltningar och bolag inom området. Du blir en del av HR-avdelningen som tillhör kommunledningsförvaltningen. I denna roll förväntas du att på ett effektivt, framtidsorienterat och professionellt sätt representera och driva frågor inom området. Du följer upp och analyserar de interna satsningar och aktiviteter som görs och utifrån extern bevakning och intern uppföljning tar du initiativ till och hittar former för nya modeller, aktiviteter och satsningar inom området. Du ansvarar för att genomföra och sammanställa koncernens personalredovisning. I samarbete med HR, chefer och fackliga representanter utvecklar och förbättrar du riktlinjer, anvisningar och rutiner. Du samordnar HR-avdelningens såväl som Halmstads kommuns arbete inom ansvarsområdet och medverkar till att vi agerar i enhetligt och framstår som en avdelning respektive en kommun. En viktig del i rollen är att skapa och underhålla samarbetsformer, relationer och utbyten med exempelvis skola, näringsliv, företagshälsa och andra kommuner som stärker Halmstad kommuns arbete inom ansvarsområdet. Du tar ansvar för och följer upp budget, samt är delaktig i beslut om prioriteringar inom detta område. I denna tjänst representerar du även professionen utifrån det breda HR-perspektivet i kommunövergripande uppdrag. KVALIFIKATIONER För att söka denna tjänst har vi som krav att du har högskoleutbildning med inriktning arbetsvetenskap, hälsopedagogik eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivare. Du ska ha minst tre års erfarenhet av strategiskt HR-arbete och mer än fyra års erfarenhet av operativt arbete i verksamhet med frågor inom till exempel företagshälsovård, HR eller arbetsmiljöfrågor. Det är också krav på att du har goda kunskaper och har arbetat med lagstiftning och regler, t ex arbetsrätt och arbetsmiljölagen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att skriva riktlinjer och projektplaner, projektledning och har god vana av att presentera och hålla föredrag. Vi tror även att det är fördel om du arbetat med upphandling och erfarenhet av politisk styrd organisation. Du som söker tjänsten har lätt för att skapa goda relationer och bygga effektiva kontaktnätverk, både inom och utanför organisationen. Du har god vana av att planera och organisera. Med enkelhet kan du planera projekt, sätta upp mål och ser till att de uppfylls i rätt tid. Du har god förmåga att analysera olika data och informationskällor. Du har lätt för att utföra bedömningar och kan skapa fungerande lösningar till många olika typer av problem. Du arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål och kan utveckla strategier och koncept där du tar i beaktande flera olika frågor. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön