Strateg - Public Affairs - Samhällsplanering

Antal platser:
Yrkesbenämning: Kommunikationsstrateg
Publicerad: 2020-03-13
Sista ansökningsdag: 2020-04-13
Stad: Malmö
Ref: 20200579   OM ARBETSPLATSEN Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Enheten för samhällsplanering består av åtta medarbetare och ingår i Omvärlds- och Näringslivsavdelningen som leds av Näringslivsdirektören. Enheten leder, samordnar och följer upp kommunens övergripande arbete inom stadsutveckling och projektleder kommungemensamma uppdrag. Enheten arbetar exempelvis med planeringen av Öresundsmetron, ny översiktsplan för Malmö, ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen, Studentstaden Malmö och riktade uppdrag inom bostadsmarknaden. I avdelningen Omvärld och näringsliv ingår även följande enheter; Externa relationer, Säkerhets och beredskap, Arbetsmarknad och migration, Företagande och entreprenörskap samt Malmö Turism. ARBETSUPPGIFTER Välkommen till ett mångfacetterat specialistuppdrag där du genom din yrkesroll och din expertis får en central funktion på stadskontoret och för Malmö stad. I din roll som strateg inom Public Affairs erbjuds du en möjlighet att vara med och driva angelägna utvecklingsfrågor som berör Malmös framtida utveckling och tillväxt, både som stad och som del av en region. Ditt centrala uppdrag innebär att du arbetar med att synliggöra utvecklingsfrågor som är särskilt viktiga för Malmö i ett samhällsplanerings- och stadsutvecklingsperspektiv. Det kan exempelvis handla om frågor som berör Malmös tillväxt och stadsplanering, transport- och mobilitet, såväl som näringsliv och bostadsmarknad. I dagsläget är Öresundsmetron högt prioriterad. Genom omvärldsbevakning och analys föreslår du och genomför aktiviteter som stödjer beslut som krävs för att åstadkomma de positionsförflyttningar som staden eftersträvar. Internt kommer du att arbeta nära stadens politiska ledning och högsta beslutande tjänstemannanivå, men du kommer även att hantera omfattande externa kontakter, så väl nationellt som internationellt. Regeringskansliet, olika myndigheter samt intresseorganisationer är nationella exempel på viktiga kontaktytor. Internationellt är EU:s olika institutioner centrala, men närheten till Danmark innebär också frekventa kontakter och relationer över sundet. Givetvis förekommer även regelbundna samarbeten med Region Skåne och andra regionala aktörer. Möten med representanter från näringslivet och dess olika branschorganisationer är också vanligt förekommande. Din tjänst utgår från Malmö och du har din arbetsplats i stadshuset, men ditt uppdrag innebär periodvis omfattande resor inom och utanför Sverige. Du rapporterar till enhetschefen för Samhällsplanering. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som drivs av ett stort intresse för samhällsutveckling och som har ett engagemang för frågor som rör EU och storstadsutveckling samt även tillväxtfrågor. Hos oss kommer du löpande att få sätta dig i in många olika projekt och frågeställningar som berör Malmös och hela regionens utveckling. Uppdraget kräver därför en tydlig förståelse för stadens verksamhet i ett brett samhällsperspektiv och en god förståelse för näringslivet och dess koppling till Malmös utveckling. Arbetet kommer att innebära daglig kontakt med personer i och utanför Malmö stads organisation. Därför ser vi att du behöver en förmåga att arbeta prestigelöst i samverkan och kunna förankra ditt arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att bygga relationer och att du har en social färdighet där du obehindrat kan röra dig mellan olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt. I dig söker vi en positiv kraft som gärna tar initiativ och arbetar självständigt med stor energi. Du trivs med att agera både strategiskt och operativt och är van att röra dig bland tjänstemän och beslutsfattare på olika nivåer. För att lyckas krävs god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att kunna prioritera och arbeta med flera olika parallella projekt och arbetsuppgifter. Vi vänder oss till dig som har akademisk examen samt flerårig erfarenhet av att arbeta inom Public Affairs med koppling till liknande arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen. I detta uppdrag är det viktigt att du har erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation. Vidare värderas goda relationer med myndigheter och intresseorganisationer samt kunskap om regionalt, nationellt och internationellt arbete högt. Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Har du dessutom god kompetens inom andra stora språk som används inom EU är det meriterande. Franska och tyska är särskilt meriterande. VI ERBJUDER Enheten för Samhällsplanering kan erbjuda ett uppdrag där du får möjlighet att verka i dynamiska sammanhang där Malmös utveckling som stad och som viktig del i regionen står i centrum. Du kommer att tillhöra ett kompetent och dedikerat team som arbetar i en fartfylld miljö med spännande och varierande uppdrag. Vi välkomnar driv, framåtanda och mod som kan bidra till att åstadkomma de positionsförflyttningar som eftersträvas för att utveckla Malmö som storstad. Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida