Regeringen söker generaldirektör och chef till Domstolsverket

Antal platser:
Yrkesbenämning: Generaldirektör
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-12
Stad: Jönköping
Domstolsverket har till uppgift att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten inom Sveriges Domstolar för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt, genom att bl.a. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning, vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete samt arbeta för en ökad samverkan inom Sveriges Domstolar och med andra berörda myndigheter. I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. Sveriges Domstolar består av ett 80-tal olika myndigheter och har drygt 7 000 anställda. Domstolsverket har ca 400 anställda och huvudkontoret är lokaliserat till Jönköping.  Kvalifikationer Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har: * Ledarerfarenheter från en större myndighet eller organisation. * Erfarenheter av att leda genom andra chefer. * Kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. * Förståelse för den politiska struktur myndigheten verkar inom. * Utöver svenska, goda kunskaper i engelska. * Akademisk examen i juridik. Du ska också ha förmåga att: * Skapa förtroendefulla relationer till de enskilda domstolarna för att underlätta samverkan. * Etablera, vidmakthålla och utveckla samverkan med myndigheter och andra aktörer. * Bedriva förändringsarbete. * Skapa engagemang och motivation hos personalen. * Kommunicera och företräda myndigheten på ett tydligt och förtroendeingivande sätt internt och externt. * Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. * Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur. * Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. Det är meriterande om du har: * Yrkeserfarenhet från dömande verksamhet. * Erfarenhet av att leda en geografiskt spridd organisation. Övrigt Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Domstolsverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Mer information Mer information om befattningen lämnas av Catharina Espmark, statssekreterare och Anneli Skoglund, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.   Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet. Intresseanmälan Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 12 mars 2020 till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnumme Ju2020/00609. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan. En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.   Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön