Central Planeringsingenjör HKP16

Antal platser:
Yrkesbenämning: Flygingenjör
Publicerad: 2020-02-14
Sista ansökningsdag: 2020-03-06
Stad: Linköping
Har du erfarenhet från arbete inom flygmaterieltjänst? Är du ordningsam, van att planera, rapportera, leda samt utföra tekniska bedömningar? Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb! Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Läs gärna mer om vår verksamhet här: https://www.forsvarsmakten.se/SV/VAR-verksamhet/verksamhetsomraden/flygvapnet/ Om befattningen TVA är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. En del av TVA utgörs av Central Teknisk Stöd för Helikopter- och flygsäkerhetsmateriel, CTS Hkp/Säkmat är lokaliserad i Linköping. Vi söker nu ytterligare en Central Planeringsingenjör (CPI) av totalt 2st CPI till Helikopter 16 (HKP16) systemet. I din roll som CPI HKP16 ansvarar du för central planering och ledning av helikopter- och komponentunderhåll i syfte att möta Försvarsmaktens behov av HKP16. Du ansvarar för att ingångna underhållsavtal följs samt medverkar vid framtagning av nya underhållsavtal. I arbetsuppgifterna ingår även budgetering och uppföljning av drift- och vidmakthållande-ekonomi för materielsystemet. Du deltar i arbetet med underhållsfrågor och att regelverk inklusive fortsatt luftvärdighet bevakas och omhändertas under systemets hela livscykel. Inmatning och uppdatering av aktuella datasystem ingår i tjänsten. Du har en funktionsledande roll mot flygsystemsektioner på förband och arbetsleds av Teknisk Chef Materielsystem HKP16. Arbetet bedrivs och leds i samverkan med såväl industri, Försvarets materielverk och förband i Försvarsmakten. Internationella industrikontakter och samverkan med andra nationer/operatörer förekommer och då är arbetsspråket engelska.  Huvudsakliga arbetsuppgifter • Drift-, underhåll- och reservdelsplanering på kort och lång sikt. • Budgetering och ekonomisk uppföljning, fakturahantering m.m. • Uppföljning av underhållsavtal samt deltagande vid upphandling av underhållsavtal (i avtalsberedningsgrupp). • Samordna reservmaterielförsörjningen för systemet dels genom ledning och styrning av PI och MP (planeringsingenjör och materielplanerare vid förband), dels genom att delta i upphandlingar av avtal avseende reservmateriel. • Delta i analyser av underhållsprogrammets effektivitet för helikoptersystemet. • Delta och hålla i möten inom ramen för vidmakthållandet av materielsystemet. • Remissinstans avseende Tekniska order (TO) och andra publikationer. • Materieluppföljning inom aktuellt flygsystems driftdatasystem. • Inmatning och uppdatering av aktuella driftuppföljningssystem. Kvalifikationer • Ingenjörsutbildning och/ eller relevanta kunskaper inom området flygunderhåll. • Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst (RML V6 D/V6 A eller EASA Part M/Part145) • God förmåga att skriftligt rapportera och dokumentera ditt arbete. • God samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet • Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift Meriterande • Goda kunskaper om driftuppföljning/planering gällande flygmateriel • Erfarenhet från flygmaterieltjänst inom Försvarsmakten. • Kunskap och behörighet inom FM förekommande flygdriftsdatasystem (GDU, Fenix, PRIO m.m.) • Goda kunskaper om Försvarsmaktens materielprocess. • Kunskap om systemuppbyggnad, underhållssystem och underhållsuppbyggnad. • Familiseringskurs HKP16 Personliga egenskaper Befattningen innebär många kontakter med andra människor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs dock enskilt och måste kunna genomföras under stort egenansvar. Urvalsfaktorn ”bedömd personlig lämplighet” kommer att värderas högt vid tillsättning av befattningen. Övrigt För en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande. Befattningen är en civil tillsvidareanställning. Jour kan förekomma i samband med övning/insats. Tjänsteresor inom och utom landet förekommer. Arbetsort: Linköping Ange löneanspråk i ansökan  Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Chef CTS Helikopter/Säkmat, Bo Svedevall tfn 013-28 36 71 och Teknisk Chef Materielsystem HKP16, Johan Ölund, tfn. 013-28 33 17. Fackliga representanter: Försvarsförbundet OFR/S, Inge Bäcklin Officersförbundet OFR/O, Lars-Johan Nordlund SACO FM, Susanna Abele SECO, Hans Monthan Samtliga nås via växeln på telefonnummer 013-283000 Sista datum för ansökan: 2020-03-06 -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön