Postdoktor i praktisk filosofi

Antal platser:
Publicerad: 2020-02-20
Sista ansökningsdag: 2020-04-30
Stad: Göteborg
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Göteborgs universitet ska anställa en postdoktor under två år, knuten till forskningsprojektet Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP). Projektets fokus är moraliskt ansvar och fri vilja inom handlingsfilosofi, normativ etik, metaetik, och rättsfilosofi. Det är förlagt både vid FLoV i Göteborg och på Filosofiska institutionen vid Lunds universitet, och drivs av Professor Paul Russel, en ledande forskare på området fri vilja och moraliskt ansvar. Förutom de projektanknutna forskarna och doktoranderna i Göteborg och Lund så är har projektet även med jämna mellanrum framstående internationella gästforskare inom området på besök. För mer information om LGRP, se https://www.lgrp.lu.se/. FLoV är en del av den humanistiska fakulteten och har omkring 100 anställda en undervisningsvolym på cirka 350 helårsstudenter. På institutionen pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom dessa områden. Ämne Praktisk filosofi Ämnesbeskrivning Tillämpningen av filosofiska begrepp, metoder och teorier på problem relaterade till fri vilja, handlingsförmåga och moraliskt och rättsligt ansvar. Arbetsuppgifter Postdoktorn ska bidra till forskningsmiljön, speciellt med avseende på grundläggande och analytiska frågor om moraliskt ansvar och fri vilja. Innehavaren av anställningen förväntas ägna större delen av sin anställning åt forskning. Kompletterande arbetsuppgifter, såsom undervisning och administrativa arbetsuppgifter, kommer inte att överstiga 20 % av anställningstiden.Han eller hon förväntas också stötta handledningen av den LGRP-finansierade doktorand som är anställd vid Göteborgs universitet (se nedan för mer information). Postdoktorn förväntas aktivt delta i LGRPs aktiviteter i både Göteborg och Lund under hela anställningstiden, samt även delta regelbundet och konsekvent i FLoVs övriga relevanta aktiviteter såsom seminarier och arbetskonferenser. Projektet LGRP utgör en internationell forskningsmiljö där arbetsspråket är engelska. Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen senast vid sista ansökningsdag. Doktorsavhandlingens ämnesområde bör falla inom ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare. https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1711/1711729_ansta--llningsordning-fo--r-la--rare-vid-go--teborgs-universitet---2019-01-01---v-2018-1161.pdf Bedömningsgrund Vetenskaplig skicklighet är den viktigaste bedömningsgrunden. Speciell vikt kommer att läggas vid den sökandes doktorsavhandling, övriga publikationer och projektplan, och både dessas relevans och uppvisade vetenskapliga skicklighet kommer att beaktas. Prioritet kommer att ges till sökande vars forskningsplan och tidigare arbete stärker LGRPs nuvarande grupp av forskare och som kan bidra till LGRPs kärnaktiviteter. Vi är speciellt (men inte enbart) intresserade av forskningsprojekt som passar in på det forskningsområde som den LGRP-finansierade doktoranden i Göteborg planerar att skriva en avhandling inom, nämligen personlig identitet och moraliskt ansvar. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga och goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och att kommunicera egen forskning. Till ansökan skall bifogas en projektplan på högst 2500 ord. Planen ska redogöra för den forskning som sökanden avser utföra under den tid då anställningen pågår. Den ska också förklara hur projektet mer generellt bidrar till den internationella forskningsfronten på området. Därutöver ska den sökande bifoga ett s.k. writing sample (en publicerad eller ännu ej publicerad artikel som bäst representerar sökandens kvaliteter), övriga åberopade skrifter, övriga handlingar specificerade i ansökningssystemet samt kontaktuppgifter till två referenter bekanta med sökandens forskning. Rekryteringsprocessen kommer att omfatta intervjuer samt inhämtande av referenser. För mer information och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se”.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida