Forskningsassistent

Antal platser:
Yrkesbenämning: Forskare, samhällsvetenskap
Publicerad: 2020-01-20
Sista ansökningsdag: 2020-02-10
Stad: Uppsala
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut med inriktning på bostads- och urbanfrågor. IBF tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 40 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet. Mer information om institutets verksamhet finner du på http://www.ibf.uu.se. Om projektet: Forskningsassistenten ska arbeta i projektet: "Tillsammans för hållbara alterantiv i en tid av kris". Projektets syfte är att lägga fram förslag vilka kan bidra till en socialt hållbar bostadspolitik, samt att bedöma de föreslagna alternativens genomförbarhet. Främsta fokus kommer vara att identifiera och undersöka socialt hållbara alternativ utifrån ett klass- och genusperspektiv. Vi utgår från tre viktiga perspektiv; upplåtelseformer, bostadsbyggande och finansiering. I samverkan med berörda intressenter söker vi genom projektet svar och lösningar på rådande socioekonomiska, politiska och juridiska utmaningar som boende står inför, och strävar efter att kunna lägga fram förslag för ett socialt hållbart system för bostadsförsörjning, samt ett framtida stabilare, inkluderande och mer rättvist boende för alla i Sverige. Arbetsuppgifter: I forskningsassistentens arbetsuppgifter ingår datainsamling och analys, i nära samarbete med projektets övriga forskare. Forskningsassistenten ska göra intervjuer med olika aktörer, som t.ex. byggherrar, politiker, tjänstemän, fastighetsägare, bostadskooperativ, representanter för civila organisationer, och kunna analysera dessa i enlighet med projektets mål. Forskningsassistenten ska också hitta relevanta policydokument, lagar, och analyser och rapporter från bolag, etc. och analysera dessa. Tillsammans med övriga forskare ska forskningsassistenten analysera det insamlade materialet för att diskutera möjligheter och hinder vid implementeringen av olika socialt hållbara alternativ i den svenska bostadssektorn. Du förväntas vara med och skriva samförfattade akademiska texter inom projektet. Kvalifikationskrav: Grundexamen i kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap eller i närliggande ämne. Forskningsassistenten måste kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska, och i skrift på engelska. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga. Du förväntas vara mycket självständig, vara bra på att lösa problem och ha ett starkt eget driv. Önskvärt/meriterande i övrigt: Masterexamen med en godkänd masteruppsats (eller högre nivå) i kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap eller i närliggande ämne. Dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder och analys. Masteruppsatsen får gärna handla om den svenska bostadssektorn och/eller svensk bostadspolitik. Gärna med fokus på utsatta gruppers situation. Eftersom projektet ska se på nya och alternativa sätt att organisera (byggande av) boende på, så är det också önskvärt med en kreativ person, som också förmår att tänka i otraditionella banor. Erfarenhet av att publicera vetenskapliga artiklar. Ansökan ska innehålla: - Ett brev som kort beskriver dig själv samt motivering till varför du söker tjänsten - CV som innehåller din utbildning samt andra relevanta meriter och kunskaper - Kopia av examensbevis - Kopia av examensarbete(n) och eventuella andra dokument du önskar åberopa Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning. Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-07-31. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Ståle Holgersen, 018-471 65 22 mailto:stale.holgersen@ibf.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020, UFV-PA 2019/3809. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön