Postdoktor inom reglerstrategier för ökad elnätsstabiliet

Antal platser:
Yrkesbenämning: Elektrotekniker
Publicerad: 2020-01-20
Sista ansökningsdag: 2020-02-10
Stad: Uppsala
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. Avdelningen för elektricitetslära är en del av Institutionen för Elektroteknik vid Uppsala Universitet. Vid avdelningen för elektricitetslära studeras olika aspekter av elektricitet. Teknik för omvandling av förnyelsebara energikällor till användbar elektricitet är ett av avdelningens styrkeområden, t ex för att bibehålla elnätets stabilitet och försörjningsgrad. Vid avdelningen finns spetskompetens inom förnybara energikällor, elektriska komponenter och kraftsystem som inkluderar såväl grundläggande teoretiska studier baserade på fysikaliska grundprinciper som experimentell verksamhet i industriell miljö under realistiska förhållanden. Projektbeskrivning: En aspekt gäller svängmassan och de frekvensoscillationer, och rotorvinkelpendlingar som uppstår naturligt som ett svar på en skillnad mellan elproduktion och elkonsumtion. Vi arbetar för att utveckla metoder både att karaktärisera de utmaningar som den förnybara kraften ger, men även på hårdvara och systemlösningar för att åtgärda sådana saker som exempelvis lite svängmassa. Arbetsuppgifter: Personen ska vara med och utveckla metoder och hårdvara för att styra och mäta på större synkrongeneratorer eller kraftelektronisk styrning av elektriska maskiner. Personen ska vara behjälplig i att utveckla och utvärdera utrustning för att mäta på elproduktionsanläggningar både internt vid en experimentrigg vid avdelningen, men även externt vid större produktionsanläggningar. Personen kommer att vara inblandad i att utveckla roterande matare med snabb styrning för att på så sätt öka på den så kallade Power System Stabiliserns förmåga till att dämpa effektpendlingar. Snabbare magnetiseringssystem kan också öka stabiliteten vid spänningsdippar på elnätet och möjligheten för detta kommer undersökas vidare. Användande av energilager med kort svarstid kan också komma att inkluderas i detta projekt beroende på den bakgrund som personen har som vi rekryterar. Speciellt kraftelektronisk styrning med DD-DC omvandlare och omriktare DC-AC. Personen förväntas projektleda och driva arbetet framåt, men även etablera de interna samarbeten som krävs för att nå målen med projektet. Externa partners finns redan i projektet. Vi arbetar med LabView, vilket kommer bli ett verktyg även för dig som vi rekryterar. Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom Elektriska maskiner, Kraftsystem, kraftelektronik eller elektronik. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på Engelska, och vilja att lära sig kommunicera på Svenska - God samarbetsförmåga - Goda säkerhetsrutiner med arbete vid elektriska installationer Önskvärda meriter: - Erfarenhet av mätsystem och mätvärdesbehandling - Erfarenhet av programmering i LabView - Erfarenhet av praktiskt arbete med kraftelektronik och strömstyrande komponenter är meriterande Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Lön: Individuell lönesättning. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Urban Lundin, tel 018-471 5824, mailto:urban.lundin@angstrom.uu.se. Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2020, UFV-PA 2020/93. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön