Beredskapshandläggare med inriktning mot skydd mot olyckor

Antal platser:
Publicerad: 2020-01-15
Sista ansökningsdag: 2020-02-02
Stad: Malmö
Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon". Vill Du arbeta för att minska riskerna och för att invånarna skall kunna erbjudas ett tillräckligt och likvärdigt skydd mot olyckor i Skåne? Vill du utveckla krisberedskap och civilt försvar? Det vill vi! Länsstyrelsen i Skåne utökar därför med minst en tjänst som beredskapshandläggare med inriktning mot skydd mot olyckor. Anställningen är tillsvidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Anställningen är organisatoriskt placerad på enheten för samhällsskydd och beredskap inom samhällsbyggnadsavdelningen på Länsstyrelsens kontor i Malmö. Enheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för flera uppgifter inom samhällets säkerhet och krisberedskap. Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan. ARBETSUPPGIFTER I rollen som beredskapshandläggare kommer du att delta i arbetet med att identifiera risker och sårbarheter som utgör ett hot mot samhällets säkerhet och krisberedskap samt arbeta med utvecklingen av samverkan mellan lokala och regionala aktörer som har en roll vid hanteringen av olyckor och kriser i länet. Du kommer att arbeta med att utveckla och förankra planer och program inom verksamhetsområdet samhällsskydd och beredskap, såväl internt på Länsstyrelsen som externt. Där kommer du att verka i ett brett nätverk med representanter från de kommunala företrädarna i länet, de regionala och centrala myndigheterna och andra aktörer inom samhällets säkerhet och beredskap i Sverige. Inom kompetensområdet finns även tillsyns- och uppföljningsansvar inom skydd mot olyckor och med därtill hörande rådgivning och information till kommunerna i deras verksamhet. Du kommer också att ingå i länsstyrelsen krisledningsorganisation och kan komma att tjänstgöra som Tjänsteperson i Beredskap (TiB). Beroende på bakgrund och erfarenhet kan även arbetet med beredskap för utsläpp av radioaktiva ämnen enligt LSO, överklaganden av kommunala beslut inom området skydd och säkerhet, bistånd vid den s.k. Sevesotillsynen och bevakning av säkerhetsfrågor i anslutning till samhällsplaneringen ingå i arbetsuppgifterna. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på enheten för samhällsskydd och beredskap kommer också ingå i tjänsten. Det gäller inte minst arbetsuppgifter kopplade till Länsstyrelsens arbete med att bygga ett nytt totalförsvar och utveckla länets förmåga kopplat till en räddningstjänst under höjd beredskap. KVALIFIKATIONER Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Till den här rollen förväntar vi oss att du har en avklarad högskoleutbildning och har flerårig erfarenhet i yrkesrollen, gärna som brand- eller riskhanteringsingenjör. Annan utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, som vi finner relevant för arbetsuppgifterna, kan också vara intressant. Erfarenhet inom verksamhetsområdet samhällsskydd och beredskap är meriterande, gärna från offentlig verksamhet. Det är även meriterande om du har genomgått MSB:s vidareutbildning för brandingenjörer, RUB. Extra intressant är om du har erfarenhet av arbete inom kärnenergiberedskapen. Då arbetet medför kontakter med olika parter krävs det att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan ta dig an komplicerade problem och arbeta med dem på ett drivande och strukturerat sätt. Med fördel är du kreativ och har ett intresse för att utveckla idéer till praktiska resultat. Det är en självklarhet att du tycker om att arbeta för ett säkrare samhälle och att du har ett gott omdöme. Du behöver också trivas med att bygga och underhålla relationer men samtidigt kunna verka med integritet. Svenskt medborgarskap är ett krav. ÖVRIGT Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida