Strateg till enheten för ekonomisk styrning

Antal platser:
Yrkesbenämning: Övriga
Publicerad: 2020-01-15
Sista ansökningsdag: 2020-01-29
Stad: Malmö
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering. Ekonomiavdelningen ingår i stadskontoret och består av enheterna: Ekonomisk styrning, Finans, Systemutveckling, Redovisning och Upphandling. Avdelningen ansvarar för budget, redovisning, uppföljning, bokslut, finansiering, bolagsstyrning, upphandling och ekonomisystem utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Enheten för ekonomisk styrning ansvarar för kommunens samlade ekonomi- och målstyrning. En del av detta är uppdraget kring stadens investeringsstyrning. ARBETSUPPGIFTER Till enheten för ekonomisk styrning söker vi nu en strateg med uppdraget att utveckla, samordna och bedriva uppsikt över Malmö stads övergripande investeringsplanering. Du kommer att arbeta med Malmös fysiska och ekonomiska utveckling på en övergripande strategisk nivå, i nära samarbete med stadens övriga förvaltningar. En central del av ditt uppdrag är att förse beslutsfattare och andra målgrupper med kvalificerade analyser och beslutsunderlag samt att driva arbetet med att skapa effektiva och ändamålsenliga processer för beslutsfattande och uppföljning av stadens investeringar. Du kommer att ha en samordnande roll i stadens planering och uppföljning av de fysiska investeringarna i ett ekonomiskt perspektiv. En grundsten i ditt arbete kommer att vara att konkretisera och implementera modellen för investeringsstyrning. Eventuellt får enheten ett nytt uppdrag kring stadens strategiska lokalförsörjning under våren 2020. Även det kommer i så fall att ligga inom ditt arbetsfält. Du kommer att vara med och leda arbetet med att utveckla processer som påverkar stadens styrning och som involverar företrädare från många olika delar av organisationen. Vi erbjuder en möjlighet att vara med och bidra till Malmös utveckling och framtid! KVALIFIKATIONER Du har akademisk examen inom någon av de samhällsvetenskapliga disciplinerna, exempelvis statsvetenskap eller ekonomi, och flerårig erfarenhet av kvalificerat analytiskt arbete inom politiskt styrd organisation. För att lyckas i ditt uppdrag är det av stor vikt att du har förståelse för styrning i komplexa organisationer och erfarenhet av att leda processer med flera involverade parter. Du bör vara prestigelös och bra på att upprätthålla, koordinera och utveckla förtroendefulla relationer och samarbeten. Det är meriterande om du har insikt i den fysiska planeringsprocessen och frågor som rör ekonomistyrning. Du är strategisk, analytisk, strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att se helheter. Du är driven och van att arbeta självständigt. Du ska ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. ÖVRIGT Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön