Operationskoordinator

Antal platser:
Yrkesbenämning: Medicinsk sekreterare jobb
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-01-19
Stad: Gotland
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Sjukvården på Gotland är sedan 2011 organiserad i en matrisorganisation, där Planeringsenhet Vård (PEV) ingår i ett resursområde, Service och Diagnostik. I vår organisation har vi fokus på helhet och att samarbeta mellan resurs- och verksamhetsområden. Vi vill arbeta utifrån patientprocesser och att minska sådant som inte skapar värde för patienterna. Planeringsenhet Vård (PEV) är en enhet med sju medarbetare som spelar en viktig roll i sjukvårdens planering. PEV ansvarar för operationsplanering, uppföljning av utomlänsvård, planering av flygande ambulanstransporter samt samordning av sjukvårdens gemensamma arbete med produktionsplanering och tillgänglighet. Enhetens arbete finns beskrivet i ett ledningssystem för kvalitet med kartlagda processer och rutiner. Vi söker nu en operationskoordinator som kommer att ingå i ett team om fyra medarbetare som tillsammans delar samordningsansvaret för operationsplanering. ARBETSUPPGIFTER I rollen som operationskoordinator ansvarar du för planering, prioritering och samordning av operationsresurser utifrån ett patientsäkert och resurseffektivt förhållningssätt. Målet att nå ett optimerat operationsprogram på samtliga operationssalar. Med ett personcentrerat förhållningssätt förbereder du patienten inför operation. Arbetsuppgifterna kan därför skilja sig åt från patient till patient. Allmänt inför alla operationer gäller att vårdplanera operationsanmälningar, boka operation utifrån rådande förutsättningar, se till att patienten är förberedd och vid behov göra snabba omprioriteringar i programmet för att möta ändrat behov. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet av yrket eller har annan vårdrelaterad eftergymnasial utbildning med mångårig erfarenhet av kvalificerad vård, till exempel medicinsk sekreterare. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från opererande verksamhet, operationsplanering eller annan erfarenhet inom logistik, projektplanering eller liknande. Då arbetet utförs personcentrerat behöver du ha ett stort patientfokus. Tack vare din analytiska förmåga identifierar du inkonsekventa lösningar, förutser problem och utvecklar alternativa planer. Du har förmågan att se helheten, snabbt inhämta ny kunskap och använda den tillsammans med kunskap genom erfarenhet för att arbeta på ett flexibelt sätt. Du strävar efter att etablera trovärdighet och förtroende hos patienter och samarbetsparters liksom att du bygger nya relationer eller stärker befintliga. Med en hög servicekänsla visar du genuint intresse för patienten och är synlig och lättillgänglig för kollegor. Du delar med dig av information och expertis för att uppnå önskat resultat. Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och arbetar konstruktivt under press. Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt och har god datorvana. ÖVRIGT Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön