Senior Advisor inom området skogens biogeokemi och skötsel

Antal platser:
Yrkesbenämning: Biokemist
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-01-28
Stad: Umeå
Institutionen för skogens ekologi och skötsel En tidsbegränsad anställning som Senior Advisor är ledig vid Institutionen Skogens ekologi och skötsel. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/ Arbetsuppgifter: Rådgivning till institutionens forskande och undervisande personal, särskilt dess professorer, om strategisk forskning inom områdena skogens biogeokemi och skötsel. Forskning inom nämnda områden. Viss undervisning på grundläggande nivå kan förekomma. Kvalifikationer: Mycket hög vetenskaplig kompetens (speciellt inom skogens biogeokemi och skötsel) motsvarande internationellt välrenommerad professor. God pedagogisk förmåga. Mycket goda kunskaper i engelska. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 månader Omfattning: 100% Tillträde: Planerad start 1 Mars 2020 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-28. Att bifoga med ansökan: CV Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 11 dagar - 3 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida