Handläggare av livsmedel och foder inom primärproduktionen

Antal platser:
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-02-03
Stad: Uppsala
Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang. ARBETSUPPGIFTER Ditt expertområde är livsmedel och foder inom primärproduktionen och du kommer främst att arbeta med handläggning av ärenden gällande primärproduktion. Du kommer att genomföra planerade kontroller och hantera inkommande anmälningar samt göra efterföljande dokumentation och rapportskrivning samt ansvara för registret över primärproducenter. Du ska planera och utföra tillsynsinsatser inom området samt samverka med närliggande län och centrala myndigheter. Det ingår även att delta i nationella projekt och arbetsgrupper samt driva utvecklingen av länsstyrelsens foder- och livsmedelskontroll framåt. Arbete med tvärvillkor och djurskydd kan förekomma. Arbetet är i hög grad självständigt även om du i vissa delar kommer att ha ett nära samarbete med övriga medarbetare på enheten som arbetar med djurskydd, förprövning, tillsynslagen och veterinära frågor med mera samt med andra enheter som handlägger till exempel tvärvillkoren. KVALIFIKATIONER Du är till exempel agronom med livsmedelsinriktning, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har motsvarande akademisk utbildning med inriktning mot livsmedelsproduktion och/eller lantbruk. Du har goda kunskaper om livsmedelssäkerhet och relevant lagstiftning samt god kännedom om primärproduktion av livsmedel och foder och dess utmaningar. Du har erfarenhet av att tolka livsmedelslagstiftningen och goda kunskaper om djur och riskerna för djurens välfärd inom olika djurhållningsformer. Har du erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom statlig eller kommunal förvaltning inkluderande tillsyn och kontroll på livsmedelsområdet eller erfarenhet från arbete inom livsmedelsproduktionens kvalitetssäkringssystem till exempel certifiering eller revision är det meriterande. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och har en mycket god kommunikativ förmåga samt en hög social kompetens med stor samarbetsförmåga och flexibilitet. Du ska ha initiativförmåga, vara ansvarstagande och drivande samt kunna planera och genomföra självständigt arbete i rätt tempo med hög kvalitet. Du besitter en förmåga att analysera, organisera och prioritera ditt dagliga arbete samt följa fastställda tidsplaner. Externa kontakter är en viktig del av arbetet men även att kunna arbeta teambaserat tillsammans med kollegor. Vi fäster stor vikt vid att dina personliga egenskaper överensstämmer med våra behov. I arbetet ingår tjänsteresor därför är B-körkort ett krav. ÖVRIGT Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön