Forskare i materialkemi (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Materialkemist
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-01-31
Stad: Stockholm
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-01-31. Institutionen för material- och miljökemi har ledande verskamhet inom bl.a. materialsyntes och bearbetning, strukturell karaktärisering och materialapplikationer. Verksamheten inkluderar fysikalisk, analytisk, oorganisk kemi, samt struktur- och materialkemi, den senare verksamheten utgör en av de ledande forskningsriktningarna vid Stockholms universitet. Strukturell och molekylär karakterisering av material är viktig vid institutionen och medoter som röntgen, elektron- och neutronkristallografi, skannings- och transmissionselektronmikroskopi, kromotografi, och olika spektroskopiska metoder används. Projektbeskrivning Anställningen kommer att kopplas till projektet MistraTerraClean och det Vinnova-finansierade projektet ”Facile and Scalable rGO Foam for Sustainable Industries”. Viktiga utmaningar är att härleda och studera kolbaserade material för gas- och vattenrening. Arbetsuppgifter Arbetet omfattar forskning kring biokol och relaterade material för tillämpningar inom gas- och vattenrening, zeoliter för uppgradering av biogas och till viss grad forskning kring uppfång av koldioxid med material som är rika i aminer. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. En lämplig bakgrund är en doktorsexamen i naturvetenskap eller teknik. Dokumenterad erfarenhet av hydrotermisk syntes av biokol och gasadsorption krävs. Erfarenheter av zeolitsyntes, studier av adsorption från vattenfas, röntgendiffraktion och IR-spektroskopi är fördelaktiga. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med andra organisationer och företag och kandidaten bör både vara självmotiverad och en bra lagspelare Anställningsvillkor Anställningen avser halvtid och gäller till och med 2020-11-30. Tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Niklas Hedin, tfn 08-16 24 17, niklas.hedin@mmk.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • kopia av bevis på doktorsexamen. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida