Doktorand i Hälsa och välfärd: Stöd för egenvård för patienter med stroke

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-02-03
Stad: Falun
Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Tjänsten innefattar forskarutbildning, forskning och annat arbete bland annat undervisning. Forskningen innebär deltagande i forskningen inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd inom ramen för ett pågående forskningsprojekt (Selfmanagement support) SELMA. Information om projektet Projektet vill öka egenvårdsförmågan för personer med stroke. Livet efter en stroke kan innebära stora utmaningar och över hälften av alla överlevande rapporterar känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Hälso- och sjukvården är inne i en dramatisk förändring där vård och behandling alltmer kommer att ske i patientens hem. Dagens hälso-och sjukvård med korta vårdtider ställer höga krav på patienten och närstående för att kunna hantera sin livssituation vid sjukdom. I detta projekt har vi samlat ett team av internationella experter inom hälsa, vård, rehabilitering och forskning om personer med långvarig ohälsa samt experter inom egenvård för att genomföra en intervention i syfte att stödja egenvård för att förbättra självkapacitet, hälsa och välbefinnande hos personer med långvarig ohälsa. Vi kommer att använda grundläggande principer för ett egenvårdsprogram som har utvecklats och testats i Storbritannien. Det föreslagna projektet syftar till att genomföra programmet i ett svenskt sammanhang, utvärdera programmets inverkan på egenvård, hälsa och välbefinnande samt utvärdera införandet av metoden. Studien kommer att bedrivas som en komparativ fallstudie. Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Forskargrupp Projektet är finansierat av Forte och bedrivs i en mångvetenskaplig och internationell forskargrupp. Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med doktorander och forskare inom forskargruppen KIPS (Kunskapsimplementering och patientsäkerhet), Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna. Vi som kommer att samarbeta med doktoranden har vår hemvist på Högskolan Dalarna och KI. Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter Under projektet förväntas doktoranden att självständigt bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att skriva på engelska för publikation. Anställningen är visstidsanställning på heltid under ca fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Doktoranden förväntas bidra till den akademiska miljön inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd. Tillträdesdatum är 2020-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är i Falun men det finns goda möjligheter till att delvis arbeta från annan ort med hjälp av nätbaserade verktyg. Behörighet För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt: • avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå) Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen. Särskild behörighet • examen på avancerad nivå inom Vårdvetenskap eller motsvarande Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också på förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt. Meriterande är tidigare utbildning/erfarenheter av att leda projekt och arbeta systematiskt med dokumentation, rapportskrivning och uppföljning. Meriterande är även att kunna hantera kvalitativa forskningsdata på svenska (inklusive intervjua och analysera data). Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida