Postdoktor i termiskt isolerande biobaserade nanokompositer

Antal platser:
Yrkesbenämning: Materialkemist
Publicerad: 2020-01-14
Sista ansökningsdag: 2020-02-10
Stad: Stockholm
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-02-10. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) har ungefär 160 anställda, varav ca 50 doktorander och 30 postdoktorer/forskare. Forskningen fokuserar på att utveckla och förstå syntes, process och framställning, samt karaktärsiering av användning av strukturella och funktionella material, inkluderande självorganiserade material, porösa material, oorganiska material och biobaserade material med tillämpningar inom energi, miljö och hälsa. Mer information finns på institutionens hemsida: www.mmk.su.se. Projektbeskrivning Projektet avser att ta fram en fundamental förståelse av biobaserade naonkompositers värmeledning och phontransport. Utveckling av termiskt isolerande material baserade på förnyelsebara eller rikligt förekommande råmaterial (se t.ex. Wicklein et al, Nature Nanotechnology, 2015) skulle kunna leda till en substantiell förbättring av energieffektiviteten och en reducering av byggnaders miljöpåverkan. Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Arbetsuppgifter Postdoktoren förväntas att framställa anisotropa superisolerande nanokompositer och att kombinera experimentella studier och simuleringar för att kvantifera värmeledningen och fonontransporten. De riktningsberoende bidragen till värmeledningen skall relateras till storleken, formen och orienteringen hos de biobaserade och oorganiska komponenterna, samt till hur nanokompositerna den omgivande miljön, t.ex. luftfuktigheten. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i relevant område. Bedömningsgrunder Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen i materialkemi, materialvetenskap, kemiteknik eller liknande utgör en lämplig bakgrund. Dokumenterad erfarenhet av framställning och karaktärsiering avbiobaserade aerogeler och skummer är ett krav. Erfarenhet av lågvinkelröntgenspridning (SAXS), elektronmikroskopi, atomkraftsmikroskopi (AFM) samt modellering är meriterande. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med flera forskargrupper för att nå gemensamma mål. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav, liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Lennart Bergström, tfn 08-162368, lennart.bergstrom@mmk.su.se. Allmän information om MMK ges av professor Gunnar Svensson (prefekt), gunnar.svensson@mmk.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev (kortfattat, max 1 sida) • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • forskningsplan – en sammanfattning av forskningsintressen och erfarenheter (max tre sidor) • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida